BørneIntra v2.17

Velkommen til Børnegården Sct. Anna

Vi er et selvejende dagtilbud midt på Frederiksbjerg, med en vuggestueafdeling og en børnehaveafdeling. Bestyrelsen for Børnegården består af 7 forældre som har børn i huset og en personalerepræsentant fra hver afdeling.

Alle vores pladser formidles via den kommunale pladsanvisning i Aarhus Kommune.

Vi har vores egen hjemmeside: www.sktannagade34.dk her kan du læse meget mere om os.

Link til digital postkasse: https://minside.borger.dk/post?function=inbox&mailboxid=14438

Seneste nyhed...

Konflikt

Kære forældre

KL har varslet lockout for personale ansat under BUPL og FOA´s overenskomster fra d. 10. april 2018. Vi håber, at parterne når frem til en løsning, således at lockout ikke bliver en realitet.

Bestyrelse og ledelse vil holde jer orienteret når vi ved nyt. I kan også holde orientere jer på Aarhus Kommunes hjemmeside: www.aarhus.dk/konflikt, som løbende bliver opdateret.

 

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag