BørneIntra v2.19

Sammen skaber vi det gode børneliv.

Skiftende billeder

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

 •  

  Nye anvisningsregler fra 1.11. 2019

   

  Hvis I har brug for at læse mere om de nye anvisningsregler gældende fra 1.11. 2019 kan I her på intra under dokumenter læse om de nye anvisningsregler og hvad det betyder for jer i forhold til at stå på venteliste til lige netop den plads, I ønsker for jeres barn.

   

  Har I eventuelle spørgsmål til de nye regler, er det pladsanvisningen, tlf.: 89 40 22 22 eller mig, I kan rette henvendelse til.

   

  Hilsen

   

  Helle Ringsholt

  Dagtilbudsleder i Harlev

  hrrj@aarhus.dk

  29 20 41 34

   

   

   

  16-08-2019
 •  

  På baggrund af TV2’s udsendelse: Institutioner bag facaden, kan I her læse om hvilken tilsynspraksis der er for dagtilbud i Aarhus Kommune – og link til hvordan I som forældre har mulighed for læse disse rapporter.

   

  I Aarhus Kommune er tilsynsrapporter (kvalitetsrapporter) offentligt tilgængelige. Forældre og andre interesserede kan således finde kvalitetsrapporter på kommunens hjemmeside. Hovedrapporten og en beskrivelse af kommunens samlede arbejde med tilsyn og kvalitet kan findes her https://kvalitetsrapporter.aarhus.dk/. Kvalitetsrapporter for de enkelte dagtilbud (alfabetisk orden) kan findes her https://kvalitetsrapporter.aarhus.dk/kvalitetsrapporter-dagtilbud-skoler-og-ung-i-aarhus/dagtilbud/. Her kan du finde de konkrete kvalitetsrapporter, som du søger. Kvalitetsrapporterne udarbejdes på dagtilbudsniveau.

   

  Kvalitetsrapporten udarbejdes hvert andet år. Sidste kvalitetsrapport blev udarbejdet i efteråret 2017 efterfulgt af kvalitetssamtaler i dagtilbuddene samt byrådets godkendelse i foråret 2018. Af rapporterne fremgår det, hvilke tilbud, der har fået hvilke udviklings- og tilsynspunkter, som der bliver fulgt op på i den løbende, ledelsesmæssige kvalitetsopfølgning.

   

  I Aarhus Kommune følger tilsynsforpligtelsen ledelseslinjen. Det er dermed dagtilbudslederen, der har ansvaret for den daglige tilsynsopgave (i såvel hele dagtilbuddet som den enkelte afdeling).  Tilsynsforpligtelsen er gældende hele tiden. Tilsynet skal således ske løbende, og der er ikke én bestemt måde, tilsynet kan udføres på. Det sker bl.a. gennem løbende samarbejde og sparring/dialog i ledelseslinjen samt via tildeling af tilsynspunkter som led i kvalitetsårshjulet. Byrådet godkender kvalitetsrapporterne. Dagtilbudslederen har til enhver tid ansvaret for driften af institutionen og for de indmeldte børn. Lederens ansvarsområde omfatter alt, hvad der foregår i tilbuddet.

   

  09-06-2019
 •  Opslagstavleikon

  Parrådgivning i Aarhus Kommune:

  Et kursus med fokus på kommunikation og gode redskaber til et stærkere parforhold.

  22-02-2017
 •  Opslagstavleikon

  Læs om brug af digital post ved fremsendelse af personlige oplysninger til afdelingen :

  http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/kontakt/Digital-Post/Fordele-ved-Digital-Post.aspx

   

  Send digital post: DagtilbudHarlev@mbu.aarhus.dk

  02-02-2016
 •  Opslagstavleikon

  Velkommen til Harlev dagtilbud.

  Du kan læse mere om afdelingerne ved at gå ind på afdelingernes hjemmeside.

  Du er altid velkommen til at kontakte mig.

   

  Venlig hilsen

  Helle Ringsholt

  Dagtilbudsleder

  mail.:hrrj@aarhus.dk

  tlf.: 2920 4134

  18-03-2019