BørneIntra v2.19

Sammen skaber vi det gode børneliv.

Skiftende billeder

Seneste nyhed...

Deltag i READ et nyt forskningsprojekt

READ i plejefamilier er et forskningsprojekt, hvor vi undersøger, hvilken effekt dialogisk læsning har for plejebørn. Projektet afprøves blandt to grupper af børn i alderen 3-6 år, nemlig blandt børn i familiepleje og børn, der bor sammen med en eller begge deres forældre. Det gør vi for at kunne sammenligne effekten blandt anbragt og ikke-anbragte børn.

 

I foråret 2019 kører første runde af projektet, og vi er nu gået i gang med at rekruttere til runde to af projektet, der skal køre i efteråret 2019. Det er her, I som forældre kan bidrage til forskningsprojektet ved at tilmelde jer projektet sammen med jeres barn.

 

Under dokumenter finder I informationer om projektet og hvad jeres rolle er i det.

 

 

 

Opslagstavle...

 •  

  På baggrund af TV2’s udsendelse: Institutioner bag facaden, kan I her læse om hvilken tilsynspraksis der er for dagtilbud i Aarhus Kommune – og link til hvordan I som forældre har mulighed for læse disse rapporter.

   

  I Aarhus Kommune er tilsynsrapporter (kvalitetsrapporter) offentligt tilgængelige. Forældre og andre interesserede kan således finde kvalitetsrapporter på kommunens hjemmeside. Hovedrapporten og en beskrivelse af kommunens samlede arbejde med tilsyn og kvalitet kan findes her https://kvalitetsrapporter.aarhus.dk/. Kvalitetsrapporter for de enkelte dagtilbud (alfabetisk orden) kan findes her https://kvalitetsrapporter.aarhus.dk/kvalitetsrapporter-dagtilbud-skoler-og-ung-i-aarhus/dagtilbud/. Her kan du finde de konkrete kvalitetsrapporter, som du søger. Kvalitetsrapporterne udarbejdes på dagtilbudsniveau.

   

  Kvalitetsrapporten udarbejdes hvert andet år. Sidste kvalitetsrapport blev udarbejdet i efteråret 2017 efterfulgt af kvalitetssamtaler i dagtilbuddene samt byrådets godkendelse i foråret 2018. Af rapporterne fremgår det, hvilke tilbud, der har fået hvilke udviklings- og tilsynspunkter, som der bliver fulgt op på i den løbende, ledelsesmæssige kvalitetsopfølgning.

   

  I Aarhus Kommune følger tilsynsforpligtelsen ledelseslinjen. Det er dermed dagtilbudslederen, der har ansvaret for den daglige tilsynsopgave (i såvel hele dagtilbuddet som den enkelte afdeling).  Tilsynsforpligtelsen er gældende hele tiden. Tilsynet skal således ske løbende, og der er ikke én bestemt måde, tilsynet kan udføres på. Det sker bl.a. gennem løbende samarbejde og sparring/dialog i ledelseslinjen samt via tildeling af tilsynspunkter som led i kvalitetsårshjulet. Byrådet godkender kvalitetsrapporterne. Dagtilbudslederen har til enhver tid ansvaret for driften af institutionen og for de indmeldte børn. Lederens ansvarsområde omfatter alt, hvad der foregår i tilbuddet.

   

  09-06-2019
 •  Opslagstavleikon

  Parrådgivning i Aarhus Kommune:

  Et kursus med fokus på kommunikation og gode redskaber til et stærkere parforhold.

  22-02-2017
 •  Opslagstavleikon

  Læs om brug af digital post ved fremsendelse af personlige oplysninger til afdelingen :

  http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/kontakt/Digital-Post/Fordele-ved-Digital-Post.aspx

   

  Send digital post: DagtilbudHarlev@mbu.aarhus.dk

  02-02-2016
 •  Opslagstavleikon

  Velkommen til Harlev dagtilbud.

  Du kan læse mere om afdelingerne ved at gå ind på afdelingernes hjemmeside.

  Du er altid velkommen til at kontakte mig.

   

  Venlig hilsen

  Helle Ringsholt

  Dagtilbudsleder

  mail.:hrrj@aarhus.dk

  tlf.: 2920 4134

  18-03-2019