BørneIntra v2.17

Sammen skaber vi det gode børneliv.

Skiftende billeder

Seneste nyhed...

Sommerferie 2018

   Ferielukning sommer 2018            

 

Ferie og fridage er lig med tid til at være sammen som familie, tid til nærvær sammen med mor og far. Tid til at komme væk fra den travle hverdag, komme ned i gear og bare være. Det er den største og vigtigste gave, vi kan give vores børn. Erfaringerne viser os, at eksempelvis barnets sproglige udvikling tager fart, når der er god tid sammen med de voksne, der betyder mest i barnets liv – jer forældre.

 

Nu skal sommerferien planlægges, så også personalet i dagtilbuddet kan få at vide, hvornår de kan holde fri med deres familie.

 

For at spare på vores vikarbudget, så vi kan være bedre bemandet i hverdagen, har bestyrelsen besluttet at vi holder sommerferielukket i uge 29 og 30.

Der etableres nødpasning for de børn, hvis forældre ikke kan holde ferie elle finde anden pasning.

 

Alle børn er tastet fri i uge 29 og 30.

For tilmelding til fællespasning i disse uger skal I kontakte egen afdelings pædagogiske leder senest mandag d. 19/3-2018.

 

Derudover skal vi have besked om barnets øvrige sommerferie ligeledes senest d. 19/3-2018, da personalet skal have besked om hvornår de kan holde sommerferie med 3 mdrs. varsel.

 • For institutionsafdelinger gives besked om øvrig sommerferie ved at taste barnet fri på Intra, eller som angivet i barnets afdeling
 • For dagplejen gives besked om øvrig sommerferie til pæd. leder Helle Gudsø.

 

For at kunne afvikle mest muligt af personalets ferie, der hvor flest børn holder ferie, vil vi gerne have, at I er meget præcise med at melde ferie og overholde det, I har meldt ind.

 

På forhånd tak 😊

 

Irene Møller Blume

 Konstitueret dagtilbudsleder

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Pressemeddelelse:

   

  Aarhus Kommune - Børn og Unge

   

  Den 18. januar 2018

  Brug af trivselsdata om børn og unge i Aarhus

   

  Kommunernes behandling af trivselsdata vedrørende børn og unge har i den seneste tid været genstand for debat. Blandt andet har flere medier bragt artikler om dagtilbuds brug af it-værktøjet Topi, hvor data registreres uden forældrenes viden eller accept.

  Det har rejst del spørgsmål og usikkerhed blandt aarhusianske forældre. Det skal derfor understreges, at Aarhus Kommune ikke anvender ikke dette it-værktøj.

   

  Ligeledes har der været rettet kritik af nogle kommuners behandling af de nationale trivselsdata for skolebørn. Kritikken bunder i, at nogle kommuner har anvendt disse data til individuel sagsbehandling, uden at forældre havde givet samtykke.

  I Aarhus Kommune opbevares data, som indsamles i de årlige Elev-trivselsmålinger, fortroligt og anvendes kun til statistik i anonymiseret form, hvilket ikke kræver samtykke fra forældre. Dette er i overensstemmelse med Persondatalovens §10, stk. 1.

   

  I Sundhedsplejen registreres løbende data i børnenes journaler. Forældre er altid informeret om disse registreringer. Det fremgår bl.a. af "Barnets bog", at vi indsamler data om barnets sundhed og sygdomme. Forældrene oplyses ligeledes om, at data videregives til statistisk og forskningsmæssig brug, og at dette sker i overensstemmelse med lovningen om videregivelse af data. Endeligt oplyses forældrene om, at de til enhver tid kan gøre indsigelser mod, at kommunen anvender disse data.

   

  Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, forstår de aarhusianske forældres bekymring.

  "Når nu vi fra Christiansborg er tvunget til at lave disse målinger, er det vigtigt for mig at understrege, at forældre har et fuldstændig ufravigeligt krav på at kende indhold, betydning og brug af kommunernes oplysninger om deres børn. Samtidig har vi som kommuner en lige så ufravigelig pligt til at sikre den højst mulige datasikkerhed. Derfor vil

  jeg arbejde målrettet på, at vi i Aarhus kun måler det mest nødvendige og samtidig begrænser stramme dokumentationskrav så meget som muligt," siger Thomas Medom.

   

  Yderligere oplysninger:

  Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, 27 51 79 61

  24-01-2018
 •  

   Lukkeuger/dage i 2018:

  26.-28. marts 2018 3 dage før påske
  11. maj 2018 Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
  5. juni.2018 Grundlovsdag
  16. juli - 27. juli 2018 Sommerferien uge 29+30
  24.december 2018 -1. januar 2019 Juleferien

   

  Alle dage incl.

   

  Der etableres fællespasning på hverdage i en af dagtilbuddets afdelinger.

  Dit barn tilmeldes fællespasning efter aftale med egen afdelings pædagogiske leder.

  22-11-2017
 •  Opslagstavleikon

  Parrådgivning i Aarhus Kommune:

  Et kursus med fokus på kommunikation og gode redskaber til et stærkere parforhold.

  22-02-2017
 •  Opslagstavleikon

  Læs om brug af digital post ved fremsendelse af personlige oplysninger til afdelingen :

  http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/kontakt/Digital-Post/Fordele-ved-Digital-Post.aspx

   

  Send digital post: DagtilbudHarlev@mbu.aarhus.dk

  02-02-2016
 •  Opslagstavleikon

  Velkommen til Harlev dagtilbud.

  Du kan læse mere om afdelingerne ved at gå ind på afdelingernes hjemmeside.

  Du er altid velkommen til at kontakte mig.

   

  Venlig hilsen

  Hanne J. Kjems

  Dagtilbudsleder

  mail.:hjkj@aarhus.dk

  tlf.: 2920 4134

  16-05-2013