BørneIntra v2.19.1

Sammen skaber vi det gode børneliv.

Skiftende billeder

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Kære alle forældre i Harlev dagtilbud

   

  Under dokumenter har jeg nu oprettet en mappe, som hedder Folkekirkens Familiestøtte. Det handler om hvilke tilbud, man som familie kan få gennem Folkekirkens Familiestøtte. I får herved mulighed for at læse om de tiltag de tilbyder, og selv tage stilling til om det kunne være noget I på et tidspunkt kunne have brug for.

   

  Hilsen

  Helle Ringsholt

  Dagtilbudsleder i Harlev

  04-12-2019
 •  

  Orientering om ændret anvisningspraksis til 3-6 års pladser fra decentral anvisning til central anvisning.

   

  I forbindelse med vedtagelsen af den nye dagtilbudslov L160 blev det pålagt kommunerne at anvise dagtilbudspladser efter opskrivningsanciennitet.

   

  På den baggrund vedtog Aarhus Byråd d. 14. august 2019 at ændre anvisningsreglerne i Aarhus kommune pr. 1. november 2019. Det vil sige, at det gælder for børn som anvises plads fra 1. januar 2020.

   

  I Aarhus Kommune findes der sammenhængende dagtilbud, (dagtilbud i flow), hvor børnene overflyttes internt i dagtilbuddet fra vuggestue/dagpleje til børnehave.  Disse overflytninger sker udenom den centrale pladsanvisning.

   

  Der fandtes ikke før en lovbestemmelse, som forhindrede dette, men det gør der på grund af lovændringen nu.

   

  Den nye lov forhindrer den interne overflytning og medfører at alle børn fremover skal opskrives til børnehaveplads og anvises efter anciennitet.

   

  Fremadrettet vil al anvisning til både 0-2 års pladser og 3-6 års pladser derfor ske via den centrale pladsanvisning – Pladsanvisningen.

   

  Det betyder, at det ikke længere er muligt for jer i dagtilbuddene at overflytte børnene fra vuggestue/dagpleje til børnehave.

   

  Allerede overflyttede børn, som er indmeldt i KMD påvirkes ikke af ovenstående.

   

  Børn der skal starte i børnehave fra 1. januar 2020 og fremefter, vil blive anvist plads via Pladsanvisningen. Børnene tildeles i den forbindelse den højst mulige anciennitet ved anvisningen til en 3-6 års plads.

  De berørte forældre med børn i dagpleje eller vuggestue orienteres i brev senest i uge 40 fra Pladsanvisningen via digital post, at de skal skrive deres barn op til børnehaveplads, da anvisning sker efter anciennitet via Pladsanvisningen.

   

   

  Hvis der er spørgsmål til ovenstående, så skriv gerne til os på pladsanvisningen@mbu.aarhus.dk eller ved kontakt til jeres pladsanviser i Pladsanvisningen.  

  25-09-2019
 •  

  Nye anvisningsregler fra 1.11. 2019

   

  Hvis I har brug for at læse mere om de nye anvisningsregler gældende fra 1.11. 2019 kan I her på intra under dokumenter læse om de nye anvisningsregler og hvad det betyder for jer i forhold til at stå på venteliste til lige netop den plads, I ønsker for jeres barn.

   

  Har I eventuelle spørgsmål til de nye regler, er det pladsanvisningen, tlf.: 89 40 22 22 eller mig, I kan rette henvendelse til.

   

  Hilsen

   

  Helle Ringsholt

  Dagtilbudsleder i Harlev

  hrrj@aarhus.dk

  29 20 41 34

   

   

   

  16-08-2019
 •  

  På baggrund af TV2’s udsendelse: Institutioner bag facaden, kan I her læse om hvilken tilsynspraksis der er for dagtilbud i Aarhus Kommune – og link til hvordan I som forældre har mulighed for læse disse rapporter.

   

  I Aarhus Kommune er tilsynsrapporter (kvalitetsrapporter) offentligt tilgængelige. Forældre og andre interesserede kan således finde kvalitetsrapporter på kommunens hjemmeside. Hovedrapporten og en beskrivelse af kommunens samlede arbejde med tilsyn og kvalitet kan findes her https://kvalitetsrapporter.aarhus.dk/. Kvalitetsrapporter for de enkelte dagtilbud (alfabetisk orden) kan findes her https://kvalitetsrapporter.aarhus.dk/kvalitetsrapporter-dagtilbud-skoler-og-ung-i-aarhus/dagtilbud/. Her kan du finde de konkrete kvalitetsrapporter, som du søger. Kvalitetsrapporterne udarbejdes på dagtilbudsniveau.

   

  Kvalitetsrapporten udarbejdes hvert andet år. Sidste kvalitetsrapport blev udarbejdet i efteråret 2017 efterfulgt af kvalitetssamtaler i dagtilbuddene samt byrådets godkendelse i foråret 2018. Af rapporterne fremgår det, hvilke tilbud, der har fået hvilke udviklings- og tilsynspunkter, som der bliver fulgt op på i den løbende, ledelsesmæssige kvalitetsopfølgning.

   

  I Aarhus Kommune følger tilsynsforpligtelsen ledelseslinjen. Det er dermed dagtilbudslederen, der har ansvaret for den daglige tilsynsopgave (i såvel hele dagtilbuddet som den enkelte afdeling).  Tilsynsforpligtelsen er gældende hele tiden. Tilsynet skal således ske løbende, og der er ikke én bestemt måde, tilsynet kan udføres på. Det sker bl.a. gennem løbende samarbejde og sparring/dialog i ledelseslinjen samt via tildeling af tilsynspunkter som led i kvalitetsårshjulet. Byrådet godkender kvalitetsrapporterne. Dagtilbudslederen har til enhver tid ansvaret for driften af institutionen og for de indmeldte børn. Lederens ansvarsområde omfatter alt, hvad der foregår i tilbuddet.

   

  09-06-2019
 •  Opslagstavleikon

  Parrådgivning i Aarhus Kommune:

  Et kursus med fokus på kommunikation og gode redskaber til et stærkere parforhold.

  22-02-2017
 •  Opslagstavleikon

  Læs om brug af digital post ved fremsendelse af personlige oplysninger til afdelingen :

  http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/kontakt/Digital-Post/Fordele-ved-Digital-Post.aspx

   

  Send digital post: DagtilbudHarlev@mbu.aarhus.dk

  02-02-2016
 •  Opslagstavleikon

  Velkommen til Harlev dagtilbud.

  Du kan læse mere om afdelingerne ved at gå ind på afdelingernes hjemmeside.

  Du er altid velkommen til at kontakte mig.

   

  Venlig hilsen

  Helle Ringsholt

  Dagtilbudsleder

  mail.:hrrj@aarhus.dk

  tlf.: 2920 4134

  18-03-2019