BørneIntra v2.14

Velkommen til Brabrand dagtilbud

Brabrand dagtilbud består af 6 afdelinger. Idrætsbørnehuset v/Globus1, Børnehuset Mælkevejen, DII Kloden, DII Unimukken, Natur- og miljøbørnehuset Viben samt 16 dagplejere i Sødal, Tovshøj og Engdal distrikt.

 Skiftende billeder

 

Dagtilbuddet ligger i Gellerup/Brabrand og omegn, med en varierende del af tosprogede børn. Sprogarbejde er derfor en stor del af vores daglige arbejde og vi er desuden kategoriseret til at modtage børn med særlige behov, og har derfor en særlig normering til at varetage denne opgave.

 

Til at tage vare på ca. 270 børns hverdag er vi ca. 85 medarbejdere, af forskelligt køn, med forskellige uddannelser, alder, samt forskellig etnisk oprindelse.

 

Vi håber, at du kan finde de informationer du søger på vores hjemmeside, ellers er du altid velkommen til at kontakte dagtilbuddet eller de pædagogiske ledere i dagtilbuddet.

Seneste nyhed...

Orientering til forældre og bestyrelser

Kære bestyrelser og forældre,

Jeg skriver til jer på baggrund af den beslutning, som byrådet traf onsdag aften om tilpasning af dagtilbudsstrukturen i Gellerup-Toveshøj.

 

To dagtilbud i Gellerup-Toveshøj

Fremover vil der være to dagtilbud i Gellerup og Toveshøj. Navnene på de to dagtilbud er endnu ikke fastlagt, men vil blive besluttet hurtigst muligt.

De to dagtilbud består af følgende afdelinger:

 

Dagtilbud 1

 • Mælkebøtten
 • Skræppen
 • Spiren
 • Junglen
 • Vuggestuen Tovshøj
 • Idrætsbørnehuset v. Globus1
 • Børnehuset Mælkevejen

 

Dagtilbud 2

 • Væksthuset
 • Natur- og Miljø-børnehuset Viben
 • Unimukken
 • Dagplejen i Gellerup/Brabrand

 

Om-organiseringen betyder samtidig, at to afdelinger skal lukkes. Det vil ske så hurtigst som muligt og  senest pr. 1. dec. 2016.

Det drejer sig om Hejredalsparken (Sødalen Dagtilbud) og Kloden (Brabrand Dagtilbud).

Forældrene fra Hejredalsparken og Kloden vil hurtigst muligt modtage nærmere orientering om dette.  

Der var desuden politisk opbakning til at Junglen ikke skal flytte.

 

Nye dagtilbudsledere

Om-organiseringen betyder, at der skulle udpeges to dagtilbudsledere til de to nye dagtilbud i Gellerup-Toveshøj.

I dagtilbud 1 er det Jan Grand fra det tidligere Tovshøj Dagtilbud, der bliver ny dagtilbudsleder.

I dagtilbud 2 er det Lene Syberg Enevoldsen, fra det tidligere Brabrand Dagtilbud, der bliver leder.

 

Morten Kling, der har været dagtilbudsleder i det tidligere Gellerup Dagtilbud, bliver ny leder i Åbyhøj Dagtilbud.

 

Ny organisering træder i kraft pr. 19.september

Den nye organisering træder i kraft pr. 19.september 2016. De nye dagtilbudsledere vil snarest muligt præsentere en plan for fusionen. Både høringssvar og bidrag til dagtilbudslederprofil vil indgå som værdifuldt materiale i deres arbejde med at lede fusionen.

 

Venlig hilsen

Berit Vinther

Områdechef, område Silkeborgvej

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag