BørneIntra v2.9

Seneste nyhed...

NYT TILTAG I DAGTILBUDDET

 

Følg linket herunder og se hele beskrivelsen

Opslagstavle...

 •  

  D.I.I. Snurretoppen/Stavtrup Dagtilbud

  En MOTORIK institution.

   

  Snurretoppen er en nystartede integreret institution som hører under Stavtrup Dagtilbud. Institutionen åbner den 01.10.14. og vil i første omgang komme til at ligge i midlertidige bygninger på Tulshøjvej 3 i Højbjerg, og blive fyldt med 36 vuggestuebørn. På sigt vil Snurretoppen blive en integreret institution med både børnehave- og vuggestuebørn og den vil blive placeret i Stavtrup.

  Snurretoppen er en institution som udover dagtilbuddets arbejdsgrundlag er bygget op ud fra teorien om motoriktræet, hvilket betyder vi arbejder meget med grundmotorik og de primære sanser, som pædagogisk redskab til at sikre børnenes fundament for trivsel, personlig udvikling, sprog, sociale relationer og læring.

  Snurretoppen ønsker at skabe en dagligdag med fokus på nærvær, ro, tid til fordybelse og leg samt fokus på det enkelte barns trivsel og udvikling. Alle børn vil blive fulgt tæt i forhold til deres udvikling og individuelle behov, og de vil blive motorik screenet. Ud fra dette vil børnegrupper og aktiviteter blive dannet. I praksis betyder det strukturerede rammer med faste grupper og aktiviteter. De strukturerede rammer vil bl.a. betyde at der er en fast pædagog som henholdsvis åbner og lukker hver dag.

  Stuerne er indrettet med udgangspunkt i motorik og børnene vil i en fast gruppe have tid til at fordybe sig og udforske èn stue, inden de indtager en ny. Stuerne vil blive indrettet og opdelt ud fra følgende:

  Stue 1: Labyrinten - Her fokuseres på labyrintsansen og balance. Børnene skal gynge, trille, snurre, vippe, kravle, krybe og klatre.

  Stue 2: Sansen - Her fokuseres på børnenes sanser. Den primære sans vil være følesansen. Børnene skal have massage og de skal have lov til at føle gennem kroppen, mærke forskellige underlag og forskellige materialer.

  Stue 3: Rytmen – her fokuseres på børnenes rytme samt sprogrytme. Her vil f.eks. tilbydes mindfulness, dialogisklæsning, sprog samt fin motorik f.eks. bygge, klippe og klistre.

  Motorik er også lig med udeliv og leg, hvorfor børnene hver dag vil være på legepladsen eller på tur i lokalområdet.

  For at børnene oplever de er en del af et stort fællesskab vil, vi hver dag starte med fælles morgensamling hvor vi synger og laver bevægelseslege.

  Der er i Snurretoppen stor fokus på både børn og voksnes trivsel. Som barn er det vigtigt at lærer sin egen rytme og følelser at kende. Derfor skal børnene have lov at sove når de er trætte og have tid til at øve sig og eksperimentere med kroppen, således de bliver selvhjulpen og robust børn.

   

  Skrevet af: Annamarie Dahlgaard (Motorikinstitution Snurretoppen) d. 27-08-2014