BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Ellevang Dagtilbud

Skiftende billeder

 

Ellevang Dagtilbud består af seks afdelinger, hvoraf den ene afdeling er en af Aarhus kommunes særlige vuggestuer, idet der inkluderes børn med varige og vidtgående fysiske og/eller psykiske handicaps

 

Afdelingerne i dagtilbuddet hænger sammen ledelsesmæssigt, økonomisk, driftsmæssigt og pædagogisk med bl.a. en pædagogisk læreplan og vores princip for et bæredytigt dagtilbud. Alle afdelinger samarbejder og hjælper hinanden i alle forhold.

 

I Ellevang Dagtilbud er vores pædagogiske arbejde koncentreret om at sikre børnenes trivsel, udvikling, dannelse og læring. Vi arbejder ud fra tankegangen om, at børn gør det godt, hvis de kan – og hvis de ikke kan, må vi finde ud af hvorfor, så vi kan hjælpe! Denne tankegang er beroende på den inkluderende pædagogik, hvis grundnorm bygger på menneskets forskelligartethed. Inklusions – og mangfoldighedstankegangen er således helt grundlæggende i alle vore afdelinger.

 

Vi arbejder aktivt med hverdagslivets læring og vægtlægningen af de ikke-kognitive læreprocesser kommer stærkt til udtryk i praksis. At arbejde målrettet med de pædagogiske rutiner, såsom måltidet og påklædning i garderoben, er umiddelbart meningsskabende for barnet og dermed dybt forankret i dagtilbuddets fortsatte fokus på fremhævelsen af børneperspektivet. Hos os vil I derfor møde et personale, der har fokus på det enkelte barn, og dets potentialer. I vil ligeledes opleve hvordan der fokuseres på barnets evner til at blive selvhjulpent og indgå i gode og tillidsfyldte børnefællesskaber.

 

Videoen nedenfor illustrerer fint, hvorledes vi tænker og arbejder pædagogisk i vores dagtilbud. Filmen er produceret af Børn og Unge, Aarhus kommune.

 

 

I menuen til venstre kan du læse mere om de enkelte afdelinger. Ved spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte den enkelte pædagogiske leder.

Seneste nyhed...

Er det tid til at vælge daginstitution til dit barn?

  Find vores flyer under vigtige dokumenter

Du er meget velkommen til at komme på besøg i vores vuggestuer og børnehaver og høre om vores pædagogik og dagligdag.


Ring til den ønskede afdeling og aftal et besøg på forhånd.

Du finder kontaktoplysninger på de enkelte afdelingers hjemmesider i menuen til venstre eller i linket her

Opslagstavle...

 •  

  Bæredygtighed skal være den bærende grundtanke i Ellevang Dagtilbud

   

  Bæredygtighed handler om at sikre, at det vi foretager os i dag ikke skader næste generation samtidig med, at vi er opmærksomme på ikke at opbruge alle ressourcer. For dagtilbuddets vedkommende tænker vi bæredygtighed i forhold til både økonomi, pædagogik, medarbejdere og ledelse.

   

  I Ellevang Dagtilbud har vi udarbejdet et dokument om ”Det bæredygtige dagtilbud”. Dokumentet er blevet gennemarbejdet og drøftet i dagtilbuddets forskellige fora – herunder forældrerådene og bestyrelsen. Dette dokument vil være vores pejlemærke i forhold til, hvordan vi ønsker at agere fremadrettet.

   

  I kan læse mere om det bæredygtige dagtilbud via linket her eller finde dokumentet på vores hjemmeside og intra.

  02-12-2019