BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Børnegården Sct. Anna

Vi er et selvejende dagtilbud midt på Frederiksbjerg, med en vuggestueafdeling og en børnehaveafdeling. Bestyrelsen for Børnegården består af 7 forældre som har børn i huset og en personalerepræsentant fra hver afdeling.

Alle vores pladser formidles via den kommunale pladsanvisning i Aarhus Kommune.

Vi har vores egen hjemmeside, men den er pt nede.

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag