BørneIntra v2.19

Velkommen til Vuggestuen Rudgården

Skiftende billeder

Vuggestuen Rudgården er en by-institution placeret centralt på Trøjborg, i rolige omgivelser.

Vi har en skøn legeplads, med natur og plads til fysisk udfoldelse. Vuggestuen har 4 stuer, og plads til 48 dejlige børn.

 

Har du et barn som skal starte i vuggestue, og er du interesseret i at se vores fantastiske hus, så er du meget velkommen til en rundvisning. Ring gerne i forvejen, så vi har god tid til at byde velkommen.

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Frivillig forældrebetalt eftermiddagsordning

   

  Kære alle forældre i Skuden Skram og Vuggestuen Rudgården.

   

  Som I sikkert allerede har set i referaterne fra de seneste bestyrelsesmøder, har frivillig forældrebetalt eftermiddagsordning som en mulighed for en bedre økonomi været drøftet på vores seneste møder, både i forældrerådene og i bestyrelsen. Som det er i dag, betales børnenes eftermiddagsmad ud af det samlede budget for den enkelte afdeling. Det betyder, at midlerne til eftermiddagsmaden går fra budgettet til børnene.

  For at kunne bevare eftermiddagsmaden som den er nu, er bestyrelsen efter grundige drøftelser, kommet frem til at gøre brug af den mulighed der er i lovgivningen omkring frivillig forældrebetalt eftermiddagsordning i dagtilbud.

  Lovgivningen giver mulighed for at forældre kan betale op til 231 kr. pr. måned i 11 måneder til eftermiddagskosten i de afdelinger, der allerede har ansat køkkenpersonale til at producere det obligatoriske frokostmåltid. 

  Bestyrelsen har nu truffet beslutningen om at gøre den frivillige forældrebetalte eftermiddagsordning til en mulighed i Skuden Skram og Vuggestuen Rudgården. Det betyder, at vi opfordrer alle forældre til at betale 200 kr. i 11 måneder for eftermiddagsmaden fra d. 1. august 2019. Det svarer til ca. 10 kr. pr. barn pr. dag. Det er vigtigt for bestyrelsen, at der ikke er forskel på beløbet i afdelingerne. Vi ønsker, at der skal være en ens pris, da vi ikke ønsker at skabe konkurrence på baggrund af forskellige takster, når forældre vælger plads til deres barn.

  På nuværende tidspunkt betaler den enkelte afdeling for personaletimer til at lave eftermiddagsmaden og til indkøb af råvarerne, hvilket er en merudgift, der betales ud fra den enkelte afdelings udmeldte budgetramme.

  Det praktiske:

  I Skuden Skram og Vuggestuen Rudgården vil I som forældre modtage et giroindbetalingskort hver måned, hvor på vi håber og opfordrer jer til at indbetale 200 kr.

  Selve administrationen står Børn og Unges økonomiafdelingen for.

   

  Har I spørgsmål til ordningen, kan I kontakte bestyrelsesformand Martin Poulsen pr. mail: martin.poulsen@hotmail.com eller dagtilbudsleder Tina Nikkel Hansen på mail: tnh@aarhus.dk

   

   

   

  Med venlig hilsen

  Bestyrelsen i Trøjborg Dagtilbud

  27-06-2019
 •  Opslagstavleikon

  BEDSTEFORÆLDERDAGE

   

  Kære Forældre

  I august måned inviterer vi til Bedsteforælderdage i vuggestuen. En hyggelig formiddag, vi alle glæder os til. Derfor er det vigtigt, at I allerede nu får jeres forældre til at sætte kryds i kalenderen.

   

  På Olsenbanden og Radisestuen inviterer vi til Bedsteforælderdag d. 23. august fra kl. 9.00 - 10.30

  På Myrestuen og Troldestuen inviterer vi til Bedsteforælderdag d. 30. august fra kl. 9.00 - 10.30

  I vil alle få udleveret invitationer, når vi nærmer os tiden.

   

  Med sommerhilsen

  Personalet

   

  24-06-2019