BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Junglen

Skiftende billeder

 

I Tovshøj Dagtilbud har vi et særligt fokus på sprog, krop og bevægelse og robusthed.


I Junglens hverdag betyder det, at vi har fokus på sprog som en naturlig og højt prioriteret del af læringsmiljøet gennem hele dagen. Vi arbejder også målrettet med bevægelsesglæde, både ude og inde, i de planlagte aktiviteter og i børnenes spontane initiativer.

Børnene mødes med aktiviteter, tiltag og daglige rutiner, hvor vi bl.a. styrker deres selvhjulpenhed og selvregulering. Vi vægter en hverdag, hvor børnene mødes på en anvisende, positiv og varm måde, af nærværende og opmærksomme voksne, hvor børnene motiveres til at give følgeskab, udvikle sig og lære. I Junglen arbejder vi målrettet for at udvikle og styrke vores pædagogiske praksis ud fra den neuroaffektive udviklingspsykologiske tilgang og principperne for Marte Meo.

 

Vi er i øjeblikket igang med en revidering af hjemmesiden i forbindelse med vores skift til AULA omkring årsskiftet, hvorfor den er mangelfuld.

 

Hvis du gerne vil vide mere om DII Junglen, er du velkommen til at kontakte pædagogisk leder Tenna Påhlman på tlf. 51531870 eller mail: tefp@aarhus.dk

 

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag