BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Vuggestuen Heimdalsvej

Skiftende billeder

Vuggestuen Heimdalsvej er en lille vuggestue med 26 børn, der holder til i en gammel villa i Åbyhøj. Børnene er aldersopdelt. De yngste børn er på blå stue, de ældste er på rød stue. 

 

Vi gør det, vi siger vi gør! Vi ser det enkelte barn som unikt og som en del af fællesskabet.

I det pædagogiske arbejde lægger vi vægt på tryghed, omsorg, nærvær, børnenes trivsel og læring og udvikling gennem leg.

I hverdagen lærer vi at lære! Der er plads til, at børnene kan være nysgerrige, undres og eksperimentere; samt øve sig og fejle. Medarbejderne er til rådighed, inspirerer, opfordrer og guider børnene gennem hverdagens mange udfordringer.

 

Vi understøtter børnenes tilegnelse af viden og erfaringer i forhold til at udvikle deres handlekompetencer. Helt konkret vil vi have børnene til at reflektere over egne handlinger. Det er vores overbevisning, at denne kompetence bliver central for børn og unge at mestre i det 21 århundrede -Set i et 0-18 års perspektiv.

 

Et eksempel kunne være at et barn kommer og siger ”min næsen løber”. Her spejler vi barnet og siger ”din næse løber”? Barnet får mulighed for at reflektere over handlemuligheder og finder løsninger i udfordringen med løbe-næsen. Alt sammen i tæt relation med medarbejderne.
 

Vi har frokostordning, hvor Linda laver sund, ernæringsrigtig og velduftende økologisk mad.

Der er forældrebetalt (og forældreorganiseret) frugt- og brødordning. Dette betyder i praksis, at forældre indbetaler et beløb til økologisk frugt, som bliver leveret i vuggestuen. Desuden skiftes forældrene til at have brød med til eftermiddagsmad til alle børn.

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag