BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Vuggestuen Heimdalsvej

Skiftende billeder

Vuggestuen Heimdalsvej er en lille vuggestue med 26-28 børn, der holder til i en gammel villa i Åbyhøj. 

Børnene er aldersopdelt. De yngste børn er på blå stue, de ældste er på rød stue. 

 

På Heimdalsvej møder i imødekommende og engagerede medarbejdere.

Vi gør det, vi siger vi gør! Vi ser det enkelte barn som unikt og som en del af fællesskabet.

I det pædagogiske arbejde lægger vi vægt på tryghed, omsorg, nærvær og børnenes trivsel. Vi har fokus på, hvordan barnet lærer og udvikler sig gennem leg og på hvordan den voksne kan lege med. Vi er opmærksomme på at udfordre børnenes grund- og sansemotorik hver dag.

 

De voksne er til rådighed, inspirerer og guider børnene gennem hverdagens mange oplevelser og udfordringer. Vi understøtter børnenes tilegnelse af viden og erfaringer i forhold til at udvikle deres handlekompetencer. Børnene opfordres til og støttes i, at være selvhjulpne og gøre det de kan, selv.

 

I hverdagen er der plads til, at børn og voksne kan være nysgerrige, undres og eksperimentere; samt øve sig, fejle og opleve at lykkedes når man øver sig og prøver igen.

 

Vi har frokostordning, hvor Linda laver sund, ernæringsrigtig og velduftende økologisk mad.

Der er forældrebetalt (og forældreorganiseret) frugt- og brødordning. Dette betyder i praksis, at forældre indbetaler et beløb til økologisk frugt, som bliver leveret i vuggestuen. Desuden skiftes forældrene til at have brød med til eftermiddagsmad til alle børn.

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag