BørneIntra v2.19

Velkommen til Vuggestuen Heimdalsvej

Billede

Vuggestuen Heimdalsvej er en almen lille vuggestue i en gammel villa i Åbyhøj. Vi gør det, vi siger vi gør! Vi ser det enkelte barn som unikt og som en del af fællesskabet.

 

I det pædagogiske arbejde lægger vi vægt på tryghed, omsorg, nærvær, børnenes trivsel og læring og udvikling gennem leg.

I hverdagen lære vi at lære. Det kræver at der er plads til, at børnene kan være nysgerrige, undres og eksperimenter, samt at der er plads til at fejle. Medarbejderne er til rådighed, inspirerer, opfordrer og guider børnene gennem hverdagens mange udfordringer.

 

Vi understøtter børnenes tilegnelse af viden og erfaringer i forhold til at udvikle deres handlekompetencer. Helt konkret vil vi have børnene til at reflektere over egne handlinger.

 

Et eksempel kunne være at et barn kommer og siger ”min næsen løber”. Her spejler vi barnet og siger ”din næse løber”? Barnet får mulighed for at reflektere over handlemuligheder og finder løsninger i udfordringen med løbe-næsen. Alt sammen i tæt relation med medarbejderne.

Dette tror vi bliver en central kompetence for børn og unge i det 21 århundrede -Set i et 0-18 års perspektiv.

Vuggestuen er normeret til 26 børn. Børnene er aldersopdelt. De yngste børn er på blå stue, de ældste er på rød stue. 

Vi har frokostordning, hvor Linda laver sund, ernæringsrig og velduftende økologisk mad.

Der er forældrebetalt økologisk frugt og brødordning. Dette betyder i praksis, at forældre indbetaler et beløb til frugt, som bliver leveret. Desuden skiftes forældrene til at have brød med til eftermiddagsmad til alle børn i vuggestuen.

Seneste nyhed...

Rundvisning i vuggestuen Heimdalsvej!

Der er som rundvisning for interesserede forældre torsdag d. 12. december kl. 10.00.

Send en mail til pædagogisk leder Trine Jønsson: tjons@aarhus.dk for at aftale nærmere.

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag