BørneIntra v2.19.1

SKÆRGÅRDEN

Skiftende billeder

 

Velkommen til Skærgården – en integreret institution med 24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn.
Særgården er en del af Skæring-Sølyst Dagtilbud - en fusion af to dagtilbud pr. 1. marts 2019.
Siden her henviser til det tidligere Skæring Dagtilbud, indtil det sammensmeltede dagtilbud har fundet fælles fodslag og fuldtud deler præferencer.
Du er velkommen til at kontakte os telefonisk, hvor du kan aftale et besøg:

 

Pædagogisk leder: 4185 7050

Børnehave telefon 1: 2053 3764

Børnehave telefon 2: 2053 3765

Vuggestue Totter: 2053 3767

Vuggestue Tumlinger: 2053 3769