BørneIntra v2.19

Trøjborg Børnehus

Skiftende billeder

Trøjborg Børnehus er beliggende i gåafstand til bla.: skoven ved Risskov, stranden ved Den Permanente, Universitetsparken og Aarhus by.

Vi er nomeret til 35 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. I er altid velkommen til en rundvisning, kontakt os gerne i forvejen.

 

Opslagstavle...

 •  

  Kære Frøsnappe-forældre :)

  I oktober og november har vi fokus på læreplantemaet ”Sproglig udvikling”.

  At kunne forstå og kommunikere med sin omverden er afgørende for et barns udvikling. Sproget er barnets ”indgangsdør” til verden og en mulighed for at få viden og erfaringer. Sproget er en kæmpe del af de sociale kompetencer og er en forudsætning for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre.

  Barnets kommunikation og sprog udvikles i samspil med andre, og vi voksne sørger for at det pædagogiske læringsmiljø vil være trygt. Vi vil opdele børnene i små grupper, og der vil laves aktiviteter som fremmer den sproglige udvikling. Her vil vi lege og eksperimentere med forskellige udtryksformer såsom sange og sanglege, rim og remser, fortællinger, fantasilege og bøger. Vi kommer til at lære vores sprogkufferter rigtig godt at kende, hvor der her vil være fokus på forskellige ord, begreber, følelser mm. Dette vil foregå i små grupper med to-fire børn.

  Aldersgruppen giver aktiviteterne en naturlig tidsgrænse, og der vil ikke blive forlangt mere end 10-15 minutters koncentration i disse. Derfor vil selvvalgte aktiviteter, fantasi- og rollelege være en stor del af barnets dagligdag og sproglige udvikling. Barnets sprog udvikler sig i samspil med andre, og samspil handler om gensidighed. Det handler om at dele noget med andre og at gøre noget sammen med andre. Gennem samspillet med andre bliver barnets selv udviklet. At have venner er vigtigt for udviklingen af ens selvbillede, da leg og venskab hænger nært sammen. Vi som voksne vil være særligt bevidste om, at vi fungerer som sproglige rollemodeller for barnet, og vi skal guide barnet til at indgå i et fællesskab med andre børn.

  Vi har en del børn der går med ble, og særligt i bleskift giver vi os god tid til at snakke med barnet, da der her er rigtig godt nærvær mellem barn og voksen. Derudover vil vores spisesituationer indeholde dialoger og snakke ved de borde børnene sidder ved, da der her sidder en voksen ved hvert bord. Vi vil i af- og påklædningssituationer have fokus på begrebet tøj – eksempelvis at der er flere slags fodtøj, overtøj osv. for at få sat ord på de ting vi møder i dagligdagen.

  I er velkommen til at spørge ind til praksis og de ting vi laver 😊

  Mvh. Adam, Lise, Tine og Signe

  25-10-2018