BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Riisvangens Børnehus

Relationer, nærvær, kreativitet, udeliv, musik og bevægelse, samvær mellem store og små er fokuspunkter for det samvær der udspiller sig hver dag i Riisvangens Børnehus.

Skiftende billeder

 

  • Den gode udvikling skaber vi sammen.

 

I Riisvangens Børnehus arbejder vi til stadighed på at skabe kulturer, hvor der er plads til den enkelte og hvor der er deltagelsesbaner for alle, børn såvel som voksne. Riisvangens Børnehus er en forholdsvis lille institution med 13 vuggestuebørn og 23 børnehavebørn. Kommunikationsvejen mellem børn, forældre, medarbejdere og ledelse er kort og der arbejdes ud fra tesen om at "det skal kunne betale sig at få en god ide" både på børne- og voksenplan.

I alle sammenhænge vægtes relationerne højt. Vi arbejder kontinuerligt på, at alle føler et ansvar for, at både de selv og andre trives. Vi arbejder ud fra, at ansvaret for den hensigtsmæssige relation ligger hos de voksne, både de professionelle og forældrene.Vi ser det som vigtigt, at personale og forældre i fællesskab bærer ansvaret for barnets udvikling.

De 4 rettetheder er omdrejningspunktet for al samvær mellem børn og voksne:

  • Se mig som den jeg er
  • Lad mig høre til ligesom dig
  • Giv mig passende udfordringer
  • Vis mig hvem/hvad jeg kan blive

(Jan Tønnesvang)

 

 

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag