BørneIntra v2.18

Dagtilbud-Aarhus - Børn og Unge

Grøndalsvej 28260 Viby J

Pasning i Aarhus

Vuggestue, dagpleje, børnehave, skovbørnehave, specialinstitution, integreret institution og selvejende institution - vi har det hele i vores dagtilbud i Børn og Unge, Aarhus Kommune.

Billede

 

Dagtilbud-aarhus.dk, eller BørneIntra som portalen også kaldes, er den officielle oversigt over pasningstilbud i Aarhus Kommune.

 

Her kan du finde hjemmesiderne for dagtilbud og deres daginstitutioner og dagpleje. Du kan se oplysninger om stedet, pasningen og mulighederne, der er for netop dit barn i hvert enkelt pasningstilbud. Du kan for eksempel se de enkelte institutioners nyheder, kalendre, og øvrig information.

 

Det er også her, du kan logge ind på det FamilieIntra, der hører til dit barns institution. Hvis du har problemer med at logge på, skal du kontakte dit barns institution direkte.

 

Du skriver dit barn op til en plads på Aarhus Kommunes hjemmeside. Her finder du også uddybende information om dagtilbud, pasning, tilskud og meget mere.

 

Læs mere om den varslede konflikt på www.aarhus.dk/konflikt og på FamilieIntra.

 

Det tidligere udsendte forældrebrev om den varslede konflikt er nu oversat til fire sprog: Engelsk, arabisk, farsi og somalisk.

Seneste nyhed...

Pasning af børn under en eventuel konflikt

Under en konflikt vil der være færre medarbejdere på institutionerne i Aarhus. Det betyder, at mange børn ikke kan passes, mens konflikten står på.

Dagtilbudslederen bestemmer, hvor mange – og hvilke – børn der kan passes. Hvis der er meget få medarbejdere på arbejde, kan dagtilbudslederen og områdechefen vælge, at institutionen helt skal lukke under konflikten. 

 

De medarbejdere, der ikke er omfattet af konflikten, skal udføre deres sædvanlige arbejde, og de må hverken arbejde mere eller hårdere. Det betyder, at jo større en del af medarbejderne, der er omfattet af konflikten, desto færre børn vil kunne passes.  

 

Det er dagtilbudslederen, der vurderer, hvilke børn der har størst behov for pasning under en eventuel konflikt.  

 

Der bliver blandt andet taget hensyn til: 

  • Forældrenes mulighed for at finde anden pasning. 
  • Hvor egnet barnet er til at blive passet af andre. 
  • Barnets behov for struktur og en uændret hverdag. 
  • Kompetencer og forudsætninger hos de medarbejdere, der er arbejde under en konflikt. 

 

Hvis der stadig er mange børn til få medarbejdere, kan det blive nødvendigt at lave en ordning, hvor børnene passes på skift.

 
Inden konflikten træder i kraft, vil din dagtilbudsleder fortælle mere om pasningssituationen under en konflikt.