BørneIntra v2.19

Dagtilbud-Aarhus - Børn og Unge

Grøndalsvej 28260 Viby J

Pasning i Aarhus

Vuggestue, dagpleje, børnehave, skovbørnehave, specialinstitution, integreret institution og selvejende institution - vi har det hele i vores dagtilbud i Børn og Unge, Aarhus Kommune.

Billede

 

Dagtilbud-aarhus.dk, eller BørneIntra som portalen også kaldes, er den officielle oversigt over pasningstilbud i Aarhus Kommune.

 

Her kan du finde hjemmesiderne for dagtilbud og deres daginstitutioner og dagpleje. Du kan se oplysninger om stedet, pasningen og mulighederne, der er for netop dit barn i hvert enkelt pasningstilbud. Du kan for eksempel se de enkelte institutioners nyheder, kalendre, og øvrig information.

 

Det er også her, du kan logge ind på det FamilieIntra, der hører til dit barns institution. Hvis du har problemer med at logge på, skal du kontakte dit barns institution direkte.

 

Du skriver dit barn op til en plads på Aarhus Kommunes hjemmeside. Her finder du også uddybende information om dagtilbud, pasning, tilskud og meget mere.

Seneste nyhed...

BU Nyt-stafetten - Område Horsensvej

Velkommen til BU Nyt-stafetten: Område Horsensvej

  Billede

Velkommen til BU Nyt-stafetten for Område Horsensvej, der stiller skarpt på områdets arbejde med Stærkere Læringsfællesskaber på alle niveauer. 

 

I BU Nyt-stafetten for Område Horsensvej finder du blandt andet:

 

Tre perspektiver på læringsfællesskaber i praksis

Synlig læring for eleverne, øget tillid og nyvunden faglig stolthed. En ny kultur er slået an på Læssøesgades Skole, der med en systematisk tilgang og tydelighed om arbejdet med læringsfællesskaber som et fælles anliggende for medarbejdere og ledelse, er lykkes med nye måder at samarbejde på.

 

’Tegn På Læring’ styrker fagligheden og fællesskabet 

”Kan vi skabe en fælles praksis, hvor børnenes læring bliver tydeligere?” Sådan spurgte de for to år siden hinanden i Frederiksbjerg Dagtilbud. I et stort dagtilbud, der arbejdede med læreplanstemaer på lige så mange forskellige måder, som dagtilbuddet er afdelinger, var der et stort ønske om en mere fælles praksis – og ikke mindst muligheden for at tydeliggøre børnenes læring for både medarbejdere og forældre. 

 

Klogere på egen ledelse

Områdeledergruppen på Horsensvej har det sidste år arbejdet fokuseret med strukturerede læringssamtaler, hvor de i fællesskab udfordrer og reflekterer over ledelsesdilemmaer. Erfaringerne viser, at praksis for alvor rykker sig, når man deler sin tvivl og sårbarhed.

 

Læs BU Nyt-stafetten for Område Horsensvej

 

 

Vil du sende stafetten videre? Brug dette link: www.bunyt.dk/212018