Opstart i Væksthuset - Hus A

Første dag:
Velkomst, alle siger goddag og fortæller hvad de hedder og hvilken stue de er på.
Rundvisning, hvilken stue, rum/kurv (hvad skal barnet have med) og hvem er barnets primære voksne.

 

Aftale tidspunkt for samtale - evt. med tolk (forældre skal medbringe vaccinationskort og barnets bog)
Barnet er i afdelingen sammen med forældrene i ca. 1-2 timer.  

 

2. dag: 
Barnet er i afdelingen sammen med forældrene i ca. 1-2 timer. Det vurderes om barnet er parat til at spise med. Her har vi også tid til at lære hinanden at kende.

 

3. dag:
Barnet kan evt. blive alene 1/2-1 time (aftale at mor går en lille tur rundt om huset, sætter sig i stillerum eller går hjem så vi kan ringe). Græder barnet 1/2 time skal det sendes hjem. Barnet kan evt. spise med, med eller uden forældrene, men barnet sover ikke i afdelingen. Forældrene skal sige farvel.

 

4. dag:
Barnet kan blive alene. (Tidsrummet vurderes, det skal være muligt at få fat i forældrene). Barnet sover ikke i afdelingen.

 

5. dag:
Barnet kan evt. prøve at sove, men vi skal have mulighed for at kunne få fat i mor/far. Derefter håber vi at det kører og barnet er i stand til at være i afdelingen en "hel" dag. Græder barnet skal det sendes hjem.

 

Overgang mellem vuggestue og børnehave
Formålet med en målrettet overgangsordning er at skabe trygge rammer for barnet og dets forældre i en situation hvor man skal forlade det velkendte for at etablere sig på ny i en anden institution. Vuggestuen har ansvar for at få kendskab til barnets kommende børnehave. Vuggestuen tager kontakt til børnehaven og arrangerer et besøg, hvor vi deltager med barnet og evt. et andet barn. Dette sker efter aftale med forældrene. Vi opfordrer forældrene til selv, sammen med barnet, at besøge børnehaven inden starten.