Pædagogiske principper

 
 
Læring er en udviklingsproces, som barnet selv er aktør i og tager medansvar for, og den er en del af barnets identitetsdannelse.
 
Læring foregår som en gensidig proces mellem individer (barn til barn og barn til voksen).
 
Legen er barnets vigtigste aktivitet som læreproces, og læringen foregår i en vekslen mellem barnets ’søgen ud i verdenen’ for at suge ny viden til sig og dets ’venden tilbage til det kendte’ for at kunne bearbejde den nye erfaring.
 
 
Udfordringer skaber ny læring
 
Læring foregår ligeledes, når den voksne (eller et andet barn) via sine kompetencer og engagement skaber situationer, hvor barnet udfordres og møder nyt, som giver det nye erfaringer. Læring medfører en øget kompetence og viden hos barnet, som giver det mulighed for selvbestemmelse og selvstændighed. Herved bliver barnet rustet til at søge nye udfordringer. Denne forandring hos barnet, fordrer en refleksion hos den voksne, så barnet hele tiden bliver mødt, der hvor det er i alder og udvikling. 
Læring sker altså på både det bevidste og ubevidste plan, og den er ikke tidsbestemt.
 
 
Den voksne er hovedansvarlig
 
For os at se bliver barnet født som et kompetent væsen, der med de rette betingelser og støtte har potentiale og mulighed for at udvikle sig og lære. Vi ser barnet og den voksne som værende ligeværdige, men ikke nødvendigvis lige, og vi mener, at den voksne er hovedansvarlig for, at barnet får det, der er bedst for det.
Barnet ved som oftest, hvad det gerne vil have, men oftest ved den voksne, hvad der er bedst for barnet – og her er ikke altid enighed! Børn udvikler sig blandt andet gennem leg, og på det område er børnene de helt store eksperter!