August2015
Velkommen tilbage !
Der har været sommer ifølge kalenderen og måske ikke ifølge Voldborg men vejret er
godt og pt. er vi meget ude på legepladsen.
Og ferien har været afviklet og vi håber i har nydt ferien
På personaleside har vi lige sagt farvel til Søren som har været her i 13 uger. Han skal
påbegynde et matematikstudie og vi ønsker ham det bedste for fremtiden.
Line er desværre rejst pr. 1. juli og vi håber hun får sit ønskejob i nærmeste fremtid. Vi
kan desværre ikke tilbyde hende job pt. En af grundene er bl.a. vi pr. 1. august er en 40
børns børnehave. Mia er også rejst pr.1 juli og hun har fået job i Solnæs som pædagogisk
medhjælper.
Pr. 1.september forgår alt skriftlig kommunikation kun via Børneintra og for dem ikke
har brugt det på nuværende tidspunkt, vil det være en god ide at starte med det samme.
Allerede nu kan Vi se at det vil være en stor hjælp for at os at få det fuldt implementeret.
HUSK:
• AT SKRIVE JERES BARNS NAVN I TØJ OG HJÆLP TIL MED AT RYDDE OP BÅDE I
GARDEROBEN OG EFTER BARNETS LEG.
• Legetøj kun med om fredagen
• Hjælpe os med at holde indgangsdørene til Regnbuen og Nordlyset låset når vi er
på legepladsen Og KUN BENYTTE LÅGEN.
• Og Velkommen til Anders, Mads og Johan som starter på Regnbuen og Nordlyset.
• Og farvel til Elmer og Safina som starter i nye institutioner.
Hilsen
Personalet på Gammelgården