Forældretilfredshed

 

Hvert andet år undersøger Aarhus Kommune forældrenes tilfredshed med deres barns pasningstilbud, skole, SFO eller fritidstilbud.

 

Forældretilfredsheden her i Kroghsgade Vuggestue bliver naturligvis også undersøgt, og forældrenes mening er vigtig for os! Den hjælper os nemlig i indsatsen for at forbedre kvaliteten i vores arbejde.

 

Se resultaterne af forældretilfredshedsunder-søgelsen fra 2017 via dette link (åbner i nyt vindue):

 

Forældretilfredshed i Kroghsgade Vuggestue