Fællesskab og primærgruppen

 

I vuggestuen har vi en organisering, som støtter op om måden, vi i fællesskab samarbejder om kerneopgaven. Vores organisering betyder, at vi:


har et fagligt fællesskab, der bygger på den opgave vi har: børnene

har et ansvar for at børnene oplever et fællesskab, hvor de udvikler sig sammen med flere børn og voksne

arbejder sammen i huset om vores pædagogik og praktiske fællesskab på tværs af gruppeinddeling

har et ligeværdigt samarbejde mellem faggrupper

har et fagligt fællesskab, hvor faglig respons er afgørende for vores samarbejde

 

Det enkelte barns trivsel i fællesskabet

 

I vuggestuen har barnet en primærgruppe, som det er tilknyttet. Primærgruppen skal sikre barnets trivsel.

 

Eksempel: Primærgruppen forpligter sig til at have et indgående kendskab til barnets trivsel og udvikling. En god kommunikation og samarbejde med barnets forældre er af afgørende betydning.

 

Primærgruppen skal fungere som barnets trygge base, hvorfra det kan søge ud i huset.

 

Eksempel: Den trygge base opbygges ved indkøringen og er vigtig at fastholde og vedligeholde, så barnet kan vende tilbage, når der er behov for det.

 

Primærgruppen skal sikre at barnet indgår i en tæt relation til mindst en voksen.

 

Eksempel: For at sikre at det enkelte barn har en tæt relation til en voksen, er primærgruppens kommunikation af stor betydning, blandt andet primærgruppens daglige 15 minutters snak om børnenes dag, som vi kalder overlap, samt deres brug af relationsskemaer på personalemøder. Oplever vi, at et barn ikke har en tæt relation, er det primærgruppens opgave at sikre, at den bliver opbygget.

 

Primærgruppen skal have overblikket over, hvad barnet har behov for og præsentere det for husets forskellige muligheder.

 

Eksempel: Vi respekterer barnets valg af voksne i og uden for primærgruppen. Ved at lege og deltage i de forskellige aktiviteter, der foregår i vuggestuen, danner barnet relationer til flere børn og voksne.

 

 

Fokus på Toddlerkultur

 

Vi er optagede af Toddlerkultur i Kroghsgade Vuggestue. Det kan du læse mere om via dette link:

 

Toddlerkultur i Kroghsgade Vuggestue (PDF i nyt vindue)

 

 

Pædagogiske principper i forbindelse med børn, der slår, skubber, river eller bider

 

Via dette link kan du læse om, hvordan vi tackler det, når børn skader andre børn og børn bliver skadet:

 

Når børn slår, skubber, river eller bider (åbner i nyt vindue)