Normering

 

 

Kroghsgade Vuggestue er normeret til 42 børn. Vuggestuen er funktionsopdelt og har ikke stuer, men børnene er inddelt i grupper, som personalet er fordelt på og har ansvar for.

 

Der er en pædagogisk leder, seks pædagoger, fire pædagogmedhjælpere, en køkkenleder og en studerende i vuggestuen. Derudover er der ansat nogle ungarbejdere, der kommer for at hjælpe med praktiske opgaver 1 time hver eftermiddag.