Værdigrundlag                                                               

 

 

 

Vi vægter en positiv og anerkendende tilgang til både børn, forældre og personale og værdsætter en godt 

og rart forædlresamarbejde, hvor vi i 

fællesskab samarbejder om, at børnene trives og udvikler sig bedst muligt...

Vi arbejder og tager udgangspunkt i Aarhus kommunes værdier: Respekt, troværdighed og engagement samt Børn og Unges tre leveregler: Frihed til ansvar, mod til handling og fokus på muligheder.

 

I Malling dagtilbud bygger vores vigtigste værdi på den danske filosof K.E. Løgstrups ord om det forhold vi har til hinanden, som mennesker.

 

Han siger i den etiske fordring: ”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i hans hånd”. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være så forfærdende meget, så det simpelthen står

til den enkelte om den andens liv lykkes eller ej".

 

Vores menneskesyn tager afsæt i en anerkendende tilgang. Vi ser hvert enkelt individ som noget unikt og værdifuldt. Vi udvikler os i samspil med hinanden. Vi mener, at det er vigtigt, at være mod andre som du ønsker andre skal være mod dig.

Vi tror på fællesskabet; for at finde sig selv må man være en del af et fællesskab. Et fællesskab som børnene er medskabere af, og hvor de udvikler sociale færdigheder som at lytte til hinanden og respektere hinanden.

 

 for at se mere om vores visioner og missioner i pdf -  klik her