Velkommen til Børnehuset Tværgade                             

 

                                 

Børnehuset Tværgade er en integreret institution med en vuggestuegruppe, normeret til 16 børn og en Børnehavegruppe normeret til 40 børn.
Vi er et fælles hus, som laver mange sjove pædagogiske aktiviteter på kryds og tværs i huset og med aldersintegrerede grupper. Vores Børnehave er inddelt i 3 aldersopdelte grupper, gruppen for de mindste hedder Kængurugruppen, hvor børnene er fra 2, 8 år.
 
Derudover har vi en mellemgruppe, som hedder Ulvegruppen og sidst men ikke mindst, har vi vores storebørnsgruppe, som hedder Bjørnene. Børnene rykker videre til den næste gruppe, når det er klar til de nye udfrodringer, der er for den enkelte gruppe og med udgangspunkt i børnesammensætningen mm. Da vi arbejder med KRAI (Kompetencebaseret Aldersintegreret Rullende Indskoling) i Malling, giver det for os meget mening, at understøtte den kompetence baserede tankegang i fht., hvornår barnet skal og kan være i de forskellige grupper.
 
I hver gruppe arbejder vi med alt fra Dialogisk læsning, førskolemateriale, teater, sociale spilleregler, relationer etc. til mere eller mindre udfordrende pædagogiske aktiviteter, som tager udgangspunkt i aldersgruppen og de behov, de enkelte børn/grupper har.
Grupperne samles hver dag fra kl. 9-9:30 til samling og igen til spisningen. Endvidere har vi planlagte pædagogiske forløb for den enkelte aldersgruppe, som dog kan være på kryds og tværs eks. de store og de små laver noget sammen eller de mindste i børnehaven er sammen med de største i vuggestuen eller de store børn i Børnehaven kan godt komme på tur med de mindste i vuggestuen etc. Vuggestuen har også samling hver dag fra kl. 9-9:30. Derudover er der masser af plads til spontane lege på kryds og tværs af alder, grupper og afdeling, men personalet er organiseret og har bestemte fokusområder i den pædagogiske hverdag.
 
Se mere om Børnehuset Tværgade i pdf - klik her