Pædagogiske mål og værdier

 

Vores mål er, at understøtte barnet i at udvikle sig og medvirke til, at barnet bliver et helt menneske med respekt for sig selv og andre.

Vi søger at skabe de bedst mulige rammer for, at barnet kan udvikle og udfolde sig optimalt motorisk, sprogligt, følelsesmæssigt, socialt og kreativt.

 

Børnehaven skal være et godt sted at være, og vi lægger vægt på tryghed og nærvær i det mellemmenneskelige samvær.

 

I vores arbejde finder vi det vigtigt at tage udgangspunkt i det enkelte barn - hvad det kan og har brug for.

Samtidig ønsker vi at være gode rollemodeller for børnene samt styrke de venskaber, der opstår.

Kammeratskab er en væsentlig del af det sociale liv, som foregår i børnehaveårene. Derfor vægter vi højt, at børnene finder sammen, og samt øver sig i forskellige relationelle sammenhænge.

 

Vi prioriterer børns leg højt, og derfor sørger vi for, at der er tid, plads og forskellige rekvisitter til rådighed for børnene.

Gennem brug af diverse materialer, bevægelseslege, udeaktiviteter og musik prøver vi at skabe et alsidigt tilbud af lege og aktiviteter for børnene.

Vi er opmærksomme på at give børnene mulighed for at skabe deres egne initiativer til lege og aktiviteter.

 

Hverdagens gøremål fylder meget i børnehaven og indeholder mange muligheder for læring.

Vi ønsker, at børnene deltager i gøremålene, som er udviklende både ift selvhjulpenhed og selvstændighed, men ligeledes en læring i at forstå sig selv i en større sammenhæng med et fælles ansvar.

Derfor prioriterer vi f.eks., at der er god tid når børnene skal dække bord, spise, have tøj af og på, på toilet osv.

 

Vi mener, det er vigtigt for børn at øve sig i at fordybe sig. Vi opfordrer dem derfor til at gøre ting færdige og til at fortsætte med en aktivitet i en vis tid, naturligvis afhængig af barnet og situationen.

Vi mener, det er vigtigt for børnenes selvfølelse, at de oplever tilfredsstillelsen ved af at have udført en opgave/aktivitet.