Regler og retningslinier

Vi hilser på hinande, når vi kommer og går i Trøjborg Børnehus

 

Tøj

Barnet skal medbringe overtøj efter årstiden, regntøj, skiftetøj i passende mængder og inde sko. Bleerne sørger vi for. Der skal være navn i alle barnets ejendele. Der må ikke være noget i barnets tøj, som kan forårsage kvælning, så som snore i huer og jakker samt halstørklæder.

Husk at holde jeres barns garderobe rydeligt og ikke have for mange unødige ting liggende. Så er det meget nemmere for jeres barn at overskue tøjet og derved blive mere selvhjulpen. I skal tømme barnets garderobe om fredagen, da de skal rengøres. Af sikkerhedsmæssige grunde må der ikke ligge plastiskposer i garderoben.

Når det regner eller sneer, vil vi gerne at alle benytter sig af de blå overtræks sko, af hensyn til vores børn.

 

Fridage/sygdom

Af hensyn til planlægning af dagen vil vi gerne have besked tidligst muligt, hvis barnet holder fri eller er syg.

Når barnet er syg, må det ikke være i institutionen. Er almentilstanden påvirket, så har barnet bedst af at være hjemme. Vi må som udgangspunkt ikke give barnet medicin, men ved kroniske lidelser, der kræver medicin i dagtimerne, vil vi være behjælpelige. Hvis barnet bliver sygt i Skuden Skram, kontakter vi jer. Vi følger i øvrigt sundhedsstyrelsens vejledning: ”Smitsomme sygdomme hos børn”.

Hvis barnet har en smitsom sygdom, skal vi vide besked.

 

Uheld

Det er meget sjældent, at der opstår større uheld. Skulle det alligevel ske, vil vi altid kontakte jer forældre som det første. Ved tandskader er det Skolernes tandklinik i Vejlby, der skal kontaktes. Ved øvrige skader skal der ske henvendelse til barnets egen læge og skadestuen, Århus Universitetshospital

Husk at informere os om, hvis I får nyt tlf. nr., så vi altid har det rigtige nummer at kan kontakte jer på.

 

Sikkerhed

Vi er opmærksomme på, at de ting, som børnene kommer i forbindelse med, ikke er farlige. Vi holder os orienterede om ny viden og bruger sund fornuft. Skuden Skrams sikkerhedspolitik gør, at møbler og legeredskaber løbende tjekkes for skader og mangler, samt at nyindkøbte produkter har den nødvendige standard. Faste rutiner som f.eks. daglig legepladstjek, og regler for ophold på legepladsen, er med til at vi skaber et sikkert miljø for børnene uden unødige begrænsninger.

 

Forsikring

Små børn kan sædvanligvis ikke gøres erstatningsansvarlige. Det er familiens egen ansvars- og ulykkesforsikring der dækker, hvis barnet forvolder skader eller selv kommer til skade.