Fokusområder

 

- Sprog

- Motorik

- Sociale relationer

- Forældresamarbejde