Dagligdagen

 

Dagligdagen i Trøjborg Børnehus

 

Inde liv

Det primære for os er, at børnene føler sig trygge i huset, at de på egen hånd - eller i fællesskab med andre - færdes i hele huset. Gennem kreative aktiviteter får børnene mulighed for at gøre egne erfaringer og udtrykke sig gennem forskellige materialer. De musiske aktiviteter som f.eks. rytmik og sanglege skal dels være med til at give børnene en kropslig bevidsthed, og dels at opleve glæden ved at deltage aktivt sammen med andre. I puderummet er der mulighed for de helt store armbevægelser. Der er god plads til de vilde lege, men samtidig også ro til at bygge en hule eller bare hygge sig sammen med nogle få andre børn. Puderummet bliver endvidere brugt til rytmik, sanglege og når vi spiller på instrumenter. Sådanne aktiviteter vil altid foregå sammen med en voksen. Vi lægger vægt på, at det ikke altid behøver at være den voksne, som er igangsætteren. Vi vil støtte børnene i at starte selvstændige lege, og deltage på deres præmisser. Alle børnehavebørn og de ældste af vuggestuebørnene samles hver fredag formiddag, til fælles sang/musik og rytmik.

 

 

Ude liv

Vi vægt på, at børnene mindst en gang om dagen kommer ud. På legepladsen har børnene rig mulighed for at bruge deres krop/grovmotorik. De cykler, løber, leger gemmelege, gynger etc. Hvis vejret tillader det, spiser børnehavebørnene gerne udenfor. Desuden har vi en bålplads, som bruges hele året, både til hygge og mad.

 

Udflugt

Vi besøger jævnligt biblioteket, hvor børnene er med til at bestemme, hvilke bøger og bånd, vi skal låne med hjem. Vi besøger også f.eks. Naturhistorisk Museum, Børnenes Jord, etc. Vi mener, det er vigtigt at være med til at give børnene nye indtryk og indsigt i deres nærmiljø. Desuden inviteres vi jævnligt på udflugter hjem til børnene, i forbindelse med fødselsdage m.m. Fra efteråret og frem til foråret tager vi i trampolinhallen.

 

 

Kost

Børnehuset er et sted hvor måltidet er en glæde og en aktivitet, der rummer sin egen pædagogik. Vores spisekultur er at sidde ved bordet, ikke rende rundt med maden, at tænke på andre end sig selv, øve sig i at hælde mælk/vand op, blive siddende ved bordet en passende tid og til slut at rydde af bordet efter sig. Børnehavebørnene medbringer hver dag madpakker til frokost. Vi spiser boller, frugt og drikker vand til eftermiddagsmaden ( forældrebagning ).Vuggestuebørnene har madpakker med til både frokost og eftermiddagsmad. Dog med mulighed for grød efter aftale med personalet ( de helt små børn ). OBS! Vi varmer ikke børnenes medbragte mad. Et par gange om året arrangerer vi, at vi i Børnehuset tilbereder mad fælles til alle børnene.

 

 

Dagsrytme  

06.30 

06.30 - 07.45

07.45 - 09.30

09.30

09.30

11.00

11.30

12.30 - 14.00

14.00 - 15.00

14.30 - 15.00

16.00

17.00 / 16.30 ( fredag)

Vi åbner.

Tilbud om morgenmad

Børn og voksne fordeler sig i huset

Udendørs- og indendørsaktiviteter

Tyttebøvserne spiser frugt

Tyttebøvserne spiser frokost

Børnehavebørnene spiser frokost, tilbydes vand

Udendørsaktiviteter. De mindste børn sover til middag

Børnehavebørnene spiser eftermiddagsmad i køkkenet, tilbydes vand

Tyttebøvserne spiser eftermiddagsmad

Alle samles på en stue. De to andre stuer lukkes

Vi lukker