Under uddannelse

 

Der er mulighed for at komme i skolepraktik/ulønnet praktik i Riisvangens Børnehus. 

Hvis det har din interesse, er du meget velkommen til at ringe til os på tlf.: 24 59 62 63.

 

Vi modtager EGU-elever i praktik

Og vi modtager praktikanter fra pædagoguddannelsen - både fra Diakonhøjskolen og fra Via

 

Vi ser det som en vigtig opgave, at tage imod studerende og praktikanter af alle slags og finder det givende for både børn og voksne at skulle være med til at uddanne. På den måde skal vi til stadighed stille spørgsmålstegn ved egen praksis med udvikling for øje. .