Om Riisvangens Børnehus

 

Riisvangens Børnehus er én af to institutioner under Dagtilbuddet Riisvangen. Vi er en selvejende, integreret institution med 13 vuggestuebørn og 23 børnehavebørn, som er fordelt på to stuer; Solen og Regnbuen.

 

Institutionen blev bygget i 1950 (dengang som børnehave) og har været en integreret institution siden 1986.

 

En institution med gode fysiske rammer.

Vi har flere fælles aktivitetsrum:

 

På gangen er der mulighed for hyggelæsning, leg med dyr, biler osv. Nogle gange er det også fantastisk at løbe og hoppe og danse. Det sker selvfølgelig under hensyntagen til de øvrige aktiviteter. Derudover har vi et puderum.

 

Vi har en dejlig stor og grøn legeplads med gynger, sandkasse, rutsjebane, bålplads og cykelbane. Legepladsen er Riisvangens største rum med masser af mulighed for fysisk udfoldelse, hulebygning, leg med vand, sand, jord og ild.

 

De fysiske vilkår danner rammen for "det gode børneliv". Børnene og de voksne udfylder rammerne med de ting, de er optaget af og de voksne har en særlig opgave i at se, hvordan de imødekommer børnenes behov bedst muligt.