Moduler

 

Deltids- eller fuldtidspladser


I Aarhus Kommune tilbydes deltids- og fuldtidspladser. 

 

Du kan som forælder frit vælge mellem:

 

 

Pasningsordningen gælder for både de kommunale og selvejende dagtilbud, og således også for Riisvangens Børnehus. 

 
Du skal først vælge pasningsordning, når du har fået tilbudt en plads hos os.

 

Hvis du vælger en deltidsplads skal timerne fordeles med 60 timer over 2 uger. Dvs du skal lave en to-ugersplan, hvor timetallet samt afleverings- og afhentningstidspunkter skal fremgå. Det betyder, at du f.eks kan planlægge en fridag i den ene uge og så bruge 6 timer mere i den anden uge. Det betyder dog ikke, at man har ekstra timer, hvis barnet bliver syg. Planen for de 2 uger afleveres til den pædagogiske leder.

 

Hvis I ved, barnet har en nogenlunde fast mødetid, kan I med fordel skrive den ind i barnets ugeskema på familieintra uanset om I har 30 eller 52 timer.

Børnenes faktiske mødetid vil altid være synlig for personalet, da du skal "trykke dit barn ind" på en fremmødeskærm, når du går ind med dit barn og "trykke dit barn ud", når du går ud af institutionen med dit barn. Dvs at det også vil fremgå, hvis I forbruger mere end de 60 timer over 2 uger.

 

 

Links

Skriv dit barn op og læs mere (nyt vindue) hos Pladsanvisningen, Aarhus Kommune.