Kvalitetsrapport

 

Byrådet har vedtaget fire mål, som tilsammen udtrykker, hvad der i Aarhus Kommune forstås ved kvalitet for byens børn og unge. Overskrifterne er læring og udvikling, rummelighed, sundhed og trivsel samt forældresamarbejde.
 
Kvalitetsrapporterne for Dagtilbuddet Riisvangen, som Riisvangens Børnehus er en del af, følger hvert andet år op på disse mål.
 
Rapporterne er et værktøj til udvikling og dialog, som tjener tre formål:
 
 • De understøtter den vigtige lokale dialog mellem ledelse, bestyrelse og medarbejdere om, hvordan det går, og hvor der er behov for ekstra opmærksomhed.
 • De muliggør gensidig læring mellem dag,- undervisnings- eller fritidstilbud. Og de muliggør læring og udveksling af erfaringer på tværs af tilbud i hele 0-18 års perspektivet.
 • De udgør hovedelementet i det tilsyn, der er pålagt byrådet ved lov.
 
Kvalitetsrapporten for dagtilbuddet består af to dele:
 
 • Lokalrapporten belyser effekterne og resultaterne af det
  arbejde, der leveres i dagtilbuddet.
 • Baggrundsrapporten fokuserer på bagvedliggende
  oplysninger om dagtilbuddets ydelser, organisation og
  ressourcer.
 

Links

Lokalrapport for Riisvangens Børnehus (pdf)

Baggrundsrapport for Riisvangens Børnehus (pdf)

Læs mere om kvalitetsrapporterne (nyt vindue) hos Aarhus Kommune.