Forældreråd

 

Riisvangens forældreråd består af en forældrerepræsentant fra hver af stuerne og husets pædagogiske leder. Forældrerepræsentanterne vælges på de årlige forældrestuemøder, og man vælges for et år af gangen. Forældrerådet mødes 4-5 gange i løbet af repræsentantperioden.

 

Forældrerådsarbejde består bl.a. af:
 

 

Oversigt over medlemmer af forældrerådet

Læs om, hvad det vil sige at sidder i forældrerådet i pjecen 'Om at være i forældrerådet'.