Dagligdagen

 

Dagligdagen i Riisvangens Børnehus er præget af både planlagte og spontane aktiviteter med inspiration fra både børn og voksne.

 

Legen bliver prioriteret højt i Riisvangen og er den aktivitet, der tidsmæssigt fylder mest i børnenes hverdag. Legen er en central del af barnets udvikling og er med til at barnet bl.a. udvikler sproget, sanserne og motorikken. Gennem leg får barnet nye erfaringer, det bearbejder konflikter, det udvikler venskaber og øver sig i sociale færdigheder og gennem spejlingen i de andre børn får de øget selvindsigt. De voksne følger børnene tæt og hjælper dem i bevidstgørelsen om egne kompetencer og virkemidler og gør dem synlige for de andre børn. Relationsarbejdet børn/børn og voksen/børn fylder rigtig meget. Vi ser det som vores allervigtigste opgave, at vi er med til gøre børnene bevidste om, hvordan de er medskabere af relationer og hvordan de kan være med til at udvikle samværet med andre og have medindflydelse på deres dagligdag.

 

Vi er et forholdsvist lille hus, men rummer alligevel mange muligheder for forskelligartede aktiviteter og fællesskaber. Vi har f.eks en stor sal ovenpå, hvor vi laver huler, løber, råber, hopper og danser til musik og det er også der, vi flere gange om ugen har musik og bevægelse, hvor en voksen sætter rammer for musik og bevægelsesaktiviteter, som stimulerer og udvikler børnenes kropsbevidsthed og bevægeglæde.

 

Motorik fylder i det hele taget meget i vores hus, både som faste aktiviteter som ovenstående, men også i grupperummene har vi indrettet det, så børnene kan øve sig i at forfine bevægelser.

Vi har også et atelier, hvor få børn sammen med en voksen udfolder deres billedmæssige udtryk, som derefter er med til at udsmykke vores vægge rundt omkring.

Vores struktur dannes i forhold til de aktuelle børnegrupper. I børnehavegruppen arbejder vi med, hvordan vi skaber forudsigelighed for børnene. Behovet for forudsigelighed varierer fra barn til barn, men ugentlige aktivitetsplaner er med til at give børnene et billede af, hvad der skal ske den næste dag.

 

Derudover bruger vi billeder til at visualisere f.eks kommende ture til steder vi har været før eller til at nuancere børnenes fortællinger om deres hverdag. Vi lægger jævnligt billeder og video op på Familieintra, så forældrene har mulighed for at tale med børnene om deres hverdag.

 

 

 

.