Børn med særlige behov

 

 

Vores tilgang til "børn med særlige behov" er, at alle vores børn har særlige behov og derfor skal ses og behandles forskelligt. I perioder har vi børn, som i særlig grad har brug for ekstra bevågenhed og i disse sammenhænge intensiveres vores samarbejde med i første omgang forældrene og dernæst PPR og i nogle tilfælde har vi søgt om ekstra timer til dette arbejde.

 

Børn med særlige forudsætninger indgår på samme vilkår som den øvrige børnegruppe. Vi ser det som en vigtig opgave at skabe inkluderende fællesskaber, hvor der er plads til forskelligheder og hvor vi alle har ansvaret for, at alle trives og udvikler sig ud fra de forudsætninger, de har.  Alle når ikke nødvendigvis samme læringsniveau, men det er vigtigt, at alle føler sig set og hørt og som vigtige deltagere i fællesskabet. Derfor er det fællesskaberne og ikke børnene, vi jævnligt justerer.

 

Alle børns læring vil være forskellig, men alle vil lære inden for egen nærmeste udviklingszone. Alle børn kan i samvær med hinanden udvikle gensidig tolerance, forståelse for hinanden og accept af forskelligheder. For nogle børn er det særligt

vigtigt, at dagtilbuddet er et fristed, hvor børnene kan opleve tryghed, forudsigelighed og ansvarlige voksne.

 

Vi ser en stor opgave i at inddrage børnene i hinandens udvikling lige fra indkøringsfasen til en rummelighed i forhold til at se, at alle øver sig på noget uanset udgangspunkt og fremtrædelsesform.