Kommunikation og information

 

I dagligdagen:

Vi dokumenterer hverdagen både i grupperne og aktivitetsgrupperne.

Hold øje med opslagstavlen, som er delt i 3 slags information:

 

Den daglige snak:

Vi kan altid afholde samtaler, når I har et ønske eller behov for det.

 

Snak om barnet:

De faste voksne på stuen har ansvaret for kontakten til forældrene og barnets kontaktpædagog har det primære ansvar for barnets udvikling og trivsel.

 

Forældresamtaler:

Når et nyt barn starter, er det personalet i den gruppe barnet skal være i, der tager imod barnet. I den forbindelse vil der blive afholdt 2 samtaler. Én samtale den første dag barnet starter og igen efter 3-4 måneder, hvor vi tager om barnets start og trivsel i børnehaven samt laver en sprogvurdering.

I november måned kort før skoleindskrivningen afholdes Status og Udviklingssamtaler med forældrene til de kommende skolebørn.

 

BørneIntra:

Her findes børnehavens hjemmeside samt et ForældreIntra, som I skal logge på. Her finder I overordnet information om dagtilbuddet og børnehaven.

 

Nyhedsbreve:

Udkommer hver tredje måned på mail og kommer i samlemappen nyhedsbreve på BørneIntra.

Generel information fra dagtilbuddet findes i plastlommerne ved tavlerne samt på BørneIntra.