Personalepolitik

I Børnehuset ved Skoven er vi et erfarent personale, der vægter en høj faglig refleksion.

Vi tænker ét hus og én personalegruppe, hvorfor vi også afholder vores daglige pause sammen. Det er vigtigt, at personalegruppen kender hinanden og væsentligt, at vi mødes på tværs af husene i dagligdagen. Når vi kender hinanden, har vi et godt fællesskab, og det bliver ligeledes lettere at gøre brug af hinandens kompetencer.
Kompetence- og ressourceanvendelse har et øget fokus i vores personalegruppe.

Vi afholder personalemøder, hvor hele personalet er til stede, men også teammøder, hvor det kun er personalet fra henholdsvis børnehave eller vuggestue, der er samlet. Vi afholder ligeledes én fælles personalejulefrokost.