Naturgruppen

I Børnehuset ved Skoven har vi en Naturgruppe. Naturgruppen udgør alle de mellemste børnehavebørn. Vores væsentligste pædagogiske mål med gruppen er at give børnene fortrolighed, nysgerrighed og glæde ved at færdes i naturen. Ligeledes ønsker vi med gruppen at styrke børnefællesskabet gennem ture og opgaveløsninger. Det enkelte barns selvtillid styrkes gennem skovens mange udfordringer. Naturen og naturfænomener er derfor omdrejningspunktet for gruppens aktiviteter.

Aktiviteter

Naturgruppen har nogle fastlagte aktiviteter i løbet af året. Vi arbejder både inde og ude.

Når vi er samlet inde arbejder vi f.eks. med at lave fuglebøger, tegne dyr fra den danske natur, lære om planeter og solsystem, se små film om danske dyr, lave plancher og andre produkter af indsamlet materiale fra skoven. Her sætter vi fokus på, hvad der hører til i naturen og hvad der ikke gør fx affald.

Når vi går udendørs tager vi gerne på ture i skoven. Vi fanger insekter i skovbunden og tager dem med hjem til fordybelse og kendskab (de små dyr lukkes naturligvis ud i skoven igen). Vi sætter navne på fugle og dyr, som vi ser på turene, sætter fokus på årstiderne, tager på ture med fiskenet til skovens 3 søer, klatrer i træer, spiser madpakker ude og skaber en bevidsthed om, hvordan man viser hensyn til træer og buske f.eks. ved at lære, at man ikke må knække grene eller slå insekter ihjel. Vi finder fuglefjer og identificerer dem, vi smager på skovens produkter f.eks. hasselnødder, brombær og hyldebær. Vi plukker æbler, hyldeblomst/bær til saftproduktion i børnehaven, laver bål, identificerer fuglesang og finder frø fra skovbunden som vi sår i vore højbede i børnehaven.

Vi laver også meget andet, men ovenstående er et udsnit af de faste og spontane aktiviteter, skovgruppen byder på. Aktiviteterne kan variere fra år til år.