Moduler

I Børnehuset ved Skoven kan du selv vælge, om du ønsker en deltidsplads (30t/u) eller en fuldtidsplads (52t/u) til dit barn. Dette giver dig mulighed for at vælge den pasningsform, der passer dig bedst. Har du en fuldtidsplads til dit barn, kan du aflevere og hente dit barn inden for hele institutionens åbningstid.

Har du en deltidsplads, skal du være opmærksom på, at du skal oplyse barnets komme- og gåtider for 2 uger ad gangen med mindst en måneds  varsel. Dette er fastlagt af Aarhus kommune og sikrer den bedst mulige planlægning af personalet. De angivne komme- og gåtider er derfor vigtige at overholde.

Du kan læse om deltid- og fuldtidspladser, og hvordan de fungerer i praksis på Aarhus kommunes hjemmeside .Her kan du også læse om taksterne for en dagtilbudsplads.

Du kan altid skifte mellem en deltidsplads og en fuldtidsplads, dog skal du være opmærksom på, at det skal ske med to måneders varsel.