Værdigrundlag

 

Velkommen i "Børnehuset"

Herluf Trollesgade 23, 8200 Århus N.

Tlf.nr. 20316397.

sokja@aarhus.dk

 

Med dette ringbind, som både indeholder husets værdigrundlag, praktiske informationer og personalets arbejdspapirer som løbende vil blive ajourført, vil vi sige velkommen til dig og dit barn.

 

"Børnehuset" er en 0-6 års institution med 14 vuggestuebørn ("Spiren) og 28 børnehavebørn ("Solen).

 

Se her Børnehuset Trolles Værdigrundlag. ( i PDF)