Årets traditioner

Der sker mange ting i Bulderby. Den sidste fredag i hver måned arrangerer forældrerådet “forældrekaffe”, en hyggelig afslutning på ugen, med kage og kaffe og med mulighed for at få talt med andre forældre.

Fastelavn fejres med udklædte børn og voksne, tøndeslagning, sang, sjove lege og fastelavsboller.

Bulderby har fødselsdag d. 1 april, og det fejres med nok byens største kagemand, som frivillige forældre har hjulpet til med at bage.

Senere i april afholder vi bedsteforældre dag, hvor alle bedsteforældre er indbudt til at komme og være med om efermiddagen, hvor der er hygge med påskeklip og kage. Der vil være mulighed for rolator parkering

Så længe økonomien tillader det, så tager vi på koloni med de kommende skolebørn - det plejer at foregå 2 dage sidst i maj.

I juni har vi afdansningsbal med skolebørnene. Det en fredag afen mellem 18.00-20.00 hvor vi danser disco og spiser pizza sammen.

Skt. Hans fejres så vidt som vejret tillader det, med bål og hekseafbrænding.

Generalforsamling med valg til forældrerådet og til dagtilbudsbestyrelsen, foregår i slutningen af september. I samme forbindelse holder vi stuemøder med mulighed for at tale med personalet og de andre forældre.

Julehalløj afholdes i starten af december med glögg, æbleskiver og juleklip, og måske kommer julemanden også på besøg. Forældre og søskende er velkomne.