Personalet i Bulderby

I Bulderby vægter vi at have en blandet personale gruppe - mænd, kvinder, unge, gamle uddannede, uuddannede, personale med dansk baggrund og andre med en anden end dansk baggrund. Vi ser forskelligerhedder som en styrke, og som noget der er med til at skabe en rigtig god pesonalegruppe.

Mangfoldighed gør stærk, og er med til at udvikle os som personer og som personalegruppe.

Vi har praktikanter fra Perter Sabroe, Pædagoguddannelsen Jysk, erhversskolerne og Social og Sundhedsskolen, internationale studrende, og vi modtagere skolepraktikanter fra de lokale skoler.

Vi har fokus på at det skal være sjovt at gå på arbejde, vi skal vise arbejdsglæde for det smitte af på børnene. 

For tiden består den faste stab af:

Stue 1: Søren, Sarah, Connie

Stue 2: Agge, Charlotte, Kirsten, Horriieh

Stue 3: Birgit, Lene, Joan