Venøvej 7 har lige nu særlig fokus på krop og bevægelse, udeliv og sprog.

Børnehaven laver morgengymnastik på legepladsen hver morgen  kl. 9 efterfulgt af en løbetur rundt om institutionen. Et forløb på ca. 25 minutter.

Vi slutter af med at spise frugt og drikke noget vand.

Vi har en kælder der er indrettet som motorik og tumlerum. Den bruger vi hver dag i vinterhalvåret. Vi bruger desuden kælderen til tilrettelagte motorikforløb og andre pædagogiske forløb for vore børn med særlige behov.

 

Vi har to idrætspædagoger i børnehavegruppen.

 

Vi sender en turgruppe afsted mandag, tirsdag og onsdag.

Turene går til skoven, til de lokale vandløb og "bjerge", til Børnenes Hus, Aros, Den gamle by eller .......

 

Vi laver tit bål og bålmad ved vores dejlige bålsted på legepladsen.

 

Institutionen har en uddannet sprogvejleder og en sprogpædagog, der sammen med pædagogerne

på institutionen holder fokus på den sproglige udvikling. Vi arbejder på at alle børn får et rigt og

nuanceret sprog, så de er godt rustet sprogligt inden skolestart.