Forældresamarbejde og samtaler

 

Det er vigtigt for os at have et tæt samarbejde med jer forældre om jeres barns trivsel, udvikling og opdragelse. Derfor har vi stor fokus på forældreinddragelse. Vi bestræber os på at lave et miljø, hvor alle føler sig velkomne og vedkomne. 

Udover vores indledende samtale, når jeres barn starter i institutionen, tilbyder vi én samtale om året, men hvis I har behov for at snakke med os i mellemtiden vil vi altid finde tid til det.

Ved forældresamtalerne er vægten lagt på udviklingsplanen for jeres barn. Det giver mulighed for, at pædagoger og forældre får større gensidig forståelse for jeres barn udvikling og eventuelle specielle behov. Vi snakker om, hvilke forventninger der stilles til jeres barn og til forældre i forbindelse med jeres barns skolestart.

Vi snakker desuden med forældrene om, hvilket ansvar institutionen og forældrene hver især har i forhold til jeres barns opdragelse og udvikling. Indholdet i forældresamtalerne kan også dreje sig om normer, skrevne og uskrevne regler og om mere overordnede samfundsforhold i øvrigt. Vi lægger vægt på at snakke med forældrene om, at vi alle har et fælles ansvar for børns vilkår generelt.

Vi holder forældremøder for hele forældregruppen én gang om året. Her kan der være foredrag om et relevant emne, hvor der eksempelvis snakkes om skoleparathed. Både forældre og personale kan komme med forslag til indholdet af forældremøderne. Det er også her, at der er valg til forældrerådet.