Under uddannelse

I Studsen vil vi gerne gøre vores til at hjælpe til, at der uddannes kompetent personale til vores daginstitutioner. Vi har derfor i øjeblikket en medarbejder, som er i gang med merit-pædagoguddannelsen - og vi har også løbende praktikanter fra for eksempel Sosu-uddannelsen.