Nyhedsbrev fra Vuggestuen Århusbo, februar 2019

Kære forældre

Så er vinterferien skudt i gang, der er stille og roligt i huset. I skrivende stund (kl. 14:35) er der kun 27 børn tilbage i huset.

Nye børn og voksne i huset
De næste måneder kommer der mange nye børn Århusbo. I marts måned har Musehullet, Fuglereden og Troldely hver et ekstra barn udover deres normering, da der har været en lang venteliste på vuggestuepladser i vores distrikt, vi bliver nød til at få afhjulpet. Fra 1. april vil vi være ned på normal normering igen i huset (13 børn på hver stue).

Loppereden har lige sagt farvel til Milas, som skulle begynde i børnehave. I næste uge kommer Asha tilbage fra deres orlov i England.

Musehullet får også et nyt barn i næste uge, en lille Lukas som vi glæder os til at byde velkommen. I slutningen af måneden skal vi sige farvel til Eva, da hun skal begynde i børnehave, i hendes plads får vi en lille Viola, som vi glæder os til at lære at kende.

Fuglereden: Nu nærmer vi os tiden, hvor Signe skal på barsel, hendes sidste dag er den 27. februar. Vi har ansat en nyuddannet pædagog som hedder Mette i hendes sted. Hendes sidste halvårs-praktik på studiet var i en vuggestue på Trøjborg, så hun er allerede helt inde i vuggestuelivet. Mette har bl.a. skrevet bachelorprojekt omkring børns leg med inddragelse af børneperspektiver. Desuden er hun et rigtigt udemenneske og har kendskab til Marte Meo, som vi jo er store tilhængere af her i huset. Vi glæder os til at byde hende velkommen i huset, MEN kommer også i den grad til at savne Signe. For at give Mette den bedste start, begynder hun en lille uges tid før Signe stopper, på den måde kan hun fokusere på at lære alle børnene at kende og husets værdier, rutiner etc. Hendes første dag er onsdag den 20. februar.  

Fuglereden får udover en ny voksen også to nye børn den 1. marts, en Huxi og en Liva. Da stuen også får en ny pædagog, har vi valgt at sætte lidt ekstra (kendte) vikartimer ind på stuen i de første uger i marts, så stuens faste personale har tid og overskud til at køre vores to nye børn ind. Vi skal desværre også sige farvel til Christian, da han, storebror Max og familien flytter tilbage til England, vi kommer til at savne jer.  

Troldely får også et nyt barn 1/3, de får en lille Lærke, så nu skal vi til at finde ud af hvordan vi skelner mellem hende og voksen-Lærke på Troldely😉.

Skovsti
I sidste uge havde vi besøg af 3 indretningskonsulenter fra kommunen, besøget var primært mindet på vores skovsti, som vi har haft lidt svær ved at indrette, så det giver mening og plads til en masse skøn leg. Første råd var at vi skulle rydde alt. Derfor har vores Pedel Peter i sidste uge skruet alt det ned han kunne nå. Nu er planen at vi gerne vil have malet Skovstien og herefter skal vi i gang med at indrette på ny, det glæder vi os til.

Kærlig Hilsen Sofie - Pædagogisk leder Vuggestuen Århusbo