Dagligdagen i DII Børnenes Have

Institutionen åbner hver dag kl. 6.30, og det foregår i vuggestuen. Frem til kl. 7.30 kan man få serveret morgenmad, hvis man ikke har nået det derhjemme. Ellers er der mulighed for leg mellem børnehave- og vuggestuebørn frem til kl. 7.30, hvor børnehaven går over til sig selv.

Kl. 9.00, hvor de fleste børn er kommet, starter aktiviteterne på de respektive stuer.

I vuggestuen fordeler vi os på stuerne mellem kl. 8-8.30, og kl. 9 går vi i gang med samling. Det afvikles forskelligt på stuerne og er tilpasset børnegruppen. Cirka 9.15 går aktiviteterne i gang, nogle går i grupper, nogle går på legepladsen, nogle tager på tur eller nogle laver noget kreativt på stuen.
Cirka 10.30, spiser vi frokost, som vi får fra et køkken ude fra. Tre gange om ugen består det af rugbrød med pålæg og gnavegrønt, og 2 gange om ugen er det en varm ret. Herefter leger vi indtil, at børnene skal ud og sove middagslur. De børn der er vågne over middagsstunden, leger i fællesrummet med børn fra de andre stuer.
Cirka kl. 13.30 er det tid til madpakker, i det tempo, som børnene står op. Herefter leger vi på stuen eller på legepladsen. Vi bruger legepladsen meget, og det er i alt slags vejr.
 

I børnehaven er der på stuen forskellige aktiviteter om formiddagen. Måske er vi på tur, laver mad på bålpladsen, laver noget kreativt på stuen eller er på legepladsen. Torsdag er gruppedag, hvor alle er i deres aldersgrupper på tværs. Fredag er lege og legetøjsdag, hvor vi har mere fokus på leg, legerelationer og den frie leg. Hver uge bliver der lavet en ugeplan fra hver stue, som er tilgængelig på vores Intra.
Kl. 11 er der samling på hver stue, og kan dreje sig om en historie eller fx et tema, som er gennemgående for perioden.
Cirka 11.30 spiser vi frokost, som vi får fra et køkken ude fra. Tre gange om ugen består det af rugbrød med pålæg og gnavegrønt, og 2 gange om ugen er det en varm ret. Derudover vil der være mad fra bål eller køkkenet, som børnene selv har været med til at tilberede, en dag om ugen.
Når vi er færdige med at spise, er alle børn på legepladsen mellem 12 og 14. Omkring kl. 14 er det tid til madpakker og efterfølgende er der mulighed for at lege med LEGO, biler, dukker, sin bedste ven eller en voksen. Børn og voksne er fordelt i hele børnehaven, indtil kl. 16.15-16.30, hvor vuggestue- og børnehavebørn samles i vuggestuen og leger, indtil lukketid kl. 17.00

Vi gør en stor dyd ud af at udnytte at vi er samlet under samme tag, specielt i børnenes overgang fra vuggestue til børnehave. Her bruger vi flere af ugerne op til, til at besøge børnehaven, være sammen med dem på deres gruppedag.