Forældresamarbejde og samtaler

 

Når dit barn starter i Safiren, vil I kort tid før modtage et velkomstbrev til en introsamtale med den kommende kontaktpædagog. Samtalen giver jer, som forældre, mulighed for at give os relevant viden om lige præcis jeres barn, og samtidig giver kontaktpædagogen jer information omkring dagligdagen i Safiren. På mødet aftaler I ligeledes indkøringen. Det er ofte en ”stor ting” at skulle starte i institution, og det er derfor vigtigt at indkøringen bliver tilrettelagt med korte dage i starten. Vi ser også meget gerne, at I som forældre, har mulighed for at være her lidt de første par dage. Der er altid kaffe og the i køkkenet og tid til en snak.

 

Vi lægger stor vægt på den daglige dialog, og I er som forældre altid velkommen til at bede om en ekstra snak, hvis der er ting, som I ønsker drøftet. Vi arrangerer stueforældremøder 1–2 gange om året samt 1–2 fælles forældremøder for hele huset.

 

Udover introsamtalen når jeres barn starter i vuggestuen eller børnehaven, tilbyder vi forældresamtale én gang om året. Der er altid mulighed for individuelle behov i forhold til evt. samtale.

 

De kommende skolebørn deltager i en storbørnsgruppe med start i efteråret året før skolestart. Vi tilstræber, at børnene får kendskab til deres kommende skole. I forbindelse med farvel til Safiren får børnene udleveret et diplom samt en personlig mappe fra deres tid i Safiren. 

Se også denne pjece om overgangen til skole.