Skovgruppe til alle Nørrestenbro-børn

 

Som den eneste integrerede institution i Aarhus har vi en skovbørnehavegruppe. Det vil sige, at alle børn, der begynder i Nørrestenbro, kommer til at gå i skovbørnehave i den sidste periode af deres børnehaveliv. Skovgruppen består af de 20-25 ældste børn. Det er lidt varienede, hvilken alder børnene har, når de begynder. Men som minimum får alle børn mindst et år i skoven. Nogle får to år og så alt der i mellem.

Vi har siden 1994 haft to spejderhytter i Lisbjerg skov, som vi tager ud til så godt som hver dag året rundt. Vi kører derud med med en lejet bus.