Værdier og mål                                         

 

Indlevelse, nærvær, respekt og udvikling for det enkelte barn

 

Respekten for det enkelte barn og evnen til indlevelse og nærvær er hjørnesten i vores pædagogik. Igennem legen udvikler børnene venskaber, fantasi, kreativitet og afprøver grænser - alt sammen noget, der gør børnene i stand til at kunne agere i det sociale liv.

 

Vi ønsker at skabe en hverdag, hvor børnene på egne præmisser får mulighed for at udforske børnelivet uden for megen indblanding og kontrol fra voksne.

 

Børn har krav på nærværende voksne - voksne, der både har øje for det enkelte barns behov og for hvad er rører sig mellem børnene.

 

Hos os er læring ikke skoleindlæring, men en procesorienteret øvelse for barnet i at tilegne sig de personlige kompetencer, der er altafgørende for at få et liv med gode relationer til andre mennesker.

 

I relationerne med børn og voksne tilegner barnet sig en mængde konkret læring og færdigheder indenfor: sprog, fysisk udfoldelse, viden om naturen, viden om kulturelle udtryksformer og værdier, m.m.