Børnehuset Eghovedvej

Eghovedvej 1

8340 Malling

Tlf. 41 84 85 65

Pæd. leder Dorthe Leick

mail dolei@aarhus.dk