Indkøring

Indkøring i vuggestuen

Inden I starter hos os, vil vi opfordre jer til at kontakte os, for at aftale et møde, så vi kan lære hinanden at kende. Det er her vi kan få vigtige informationer om jer og jeres barn. Vi vil gerne vise jer rundt og fortælle lidt om os og vores hverdag.

 

Når dit barn skal starte i krabberne, forventer vi, at du/I bruger noget tid sammen med jeres barn her hos os, så I sammen kan vænne jer til det nye liv og de nye voksne. Aftal nærmere med personalet.

I barnets indkøringsperiode er det vigtigt for os, at I som forældre er trygge og har tillid til os, derfor vægter vi den daglige kommunikation meget højt.

 

Der er ingen regler for hvordan en indkøring forløber. Vi tager udgangspunkt i tryghedscirklen og ser på barnets reaktioner på alt det nye det møder. Vi aftaler indkøringsforløbet fra dag til dag i samarbejde med jer forældre. Nogle børn bruger længere tid end andre før de er helt trygge, og det er OK. Barnet skal først føle sig tryg ved de primære voksne, de andre børn og de ny rammer, og vi skal lære barnet at kende.

Hele indkøringen handler om at både i som forældre og jeres barn bliver trygge med de nye voksne, omgivelser og den ny hverdag. Barnet skal etablere en tryg base her hos os i vuggestuen. Så vi voksne kan fungere som omsorgsperson for barnet, mens I er på arbejde.

 

Indkøring i børnehaven

Rent praktisk vil I den første dag få udleveret barnets garderobeplads, med kurv til skiftetøj mm. I vil blive budt velkommen af jeres kontaktperson, eller en anden voksne, samt barnets storbørns ven. Storbørns-vennens opgave er at tage sig ekstra godt af det nye barn, lege med vedkommende, hjælpe med praktiske ting osv.

Vi forventer også at barnet køres ind af jer, eller en anden, som barnet kender godt og er tryg ved. I indkøringen lægger vi meget vægt på en positiv tilknytning mellem jeres barn og os. Men det er mindst lige så vigtigt, at I som forældre føler jer tryg. Derfor aftaler vi indkøringen i sammenarbejde med jer.

Forud for jeres barns opstart i Kompasset, vil I få tilbudt et opstartsmøde med jeres kontaktperson, hvor vi taler om hverdagen i børnehaven, jeres oplevelse af jeres barn, praktiske oplysninger og hvad der ellers måtte være relevant. I indkøringsprocessen er kommunikationen mellem jer og os grundlæggende vigtig, da vi har brug for et indgående kendskab til barnet, dets vaner og små signaler, for at give jer og barnet den bedst mulige start i Kompasset.

Storbørns-ven

Når et nyt barn starter i Kompasset børnehave, får vedkommende en "storbørns-ven". Storbørns-vennens opgave er at tage sig ekstra godt af det nye barn, lege med vedkommende, hjælpe med praktiske ting osv. Det er en stor og vigtig opgave! Således får det nye barn fra starten en ven, og der bliver sat ekstra fokus på træning og udvikling af de sociale kompetencer på flere niveauer.